Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden fra den 29-07-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet tarifmæssig told og importmoms ved import af fiskeolie i henholdsvis flydende form samt doseret i gelatinekapsler. SKAT ændrede de af selskabet angivne KN-positioner 1504109900 og 1504209000 til KN- positionerne 1517909990 samt 2106909260. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-06-2020
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-06-2020
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har anset virksomheden for at have drevet uregistreret afgiftspligtig virksomhed med fjernsalg gennem udenlandske selskaber. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-06-2020
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift ved tinglysning af skøder. Landsskatteretten forhøjer afgiften yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 23-06-2020
Emne: Afgift