MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2017, uge 02

Kære læser !

Denne uges MomsMail indeholder igen nyt fra faktisk alle kilder - og især også de kilder hvor vi tillader at fremhæve os selv som "mere dækkende end nogen andre". Således er der i denne uge også nyt fra Group on the future of VAT, VAT Expert group og den danske afgørelsesdatabase.

Og hvis du ikke har nok i moms-, told- og afgiftsnyheder - så kunne du jo prøve vores andre nyhedstjenester:

  • SkatteMail - med alt om direkte skatter
  • RegnskabsMail - med nyheder særligt udvalgt til revisorer og bogholdere
  • EnergiNyt - med nyheder inden for energi og forsyning

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Bestil bogen: Skat, moms og personalegoder 2017
Ny momspraksis for firmatelefoner mv.
En Jaguar XF Van er ikke et specialkøretøj
Registreringsafgiftens nedsættelse
Omkostningsgodtgørelse i klagesager til selskaber m.v. er genindført
SKAT præciserer endnu engang kantinemomsreglerne
European Taxation: 1 - 2017
Will the Trade Facilitation Agreement's Novel Architecture and Flexibilities Have Unforeseen Consequences? An Analysis in the Context of World Trade Organization Accessions
The Non-Market Economy Methodology Shall Be Terminated After 2016
Free Trade Is Not Free: The Costs of Trade Compliance for Businesses
Korea's Customs Valuation Method for Transaction Value Between Related Parties
The Shochu Conundrum: Economics and the General Agreement on Tariffs and Trade Article III
International Investment Law, Trade in Services and Customs: Legislative Strategies for States Hosting International Competitive Events
Registrerede eksportører – udstedelse af oprindelsesbeviser
Endnu et kapitel om kantinemomsen
Kan du dokumentere din betaling af afgift? Hvis ikke bliver bøderne højere

Udkast til styresignal
Præcisering af praksis for indretning af lastbiler afgiftsfritaget efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 8, litra a, - udkast til styresignal

Bindende svar
Moms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement
Momsfritagelse af selvstændig gruppes ydelser til forsikringsklubber
Momspligt af ydelser fra selvstændig gruppe til forsikringsvirksomheder
Virksomhedsoverdragelse - forsikringsvirksomhed

Nyt fra domstol.dk

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
16-01-2017 Lønsumsafgift i 2016 Metode 1, 3 og 4 (4. kvartal 2016) og metode 2 (december 2016)
16-01-2017 Lønsumsafgift i 2017 Metode 1, 3 og 4 (4. kvartal 2016) og Metode 2 (december 2016)
17-01-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 December 2016
17-01-2017 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 December 2016
20-01-2017 One stop moms i 2016 4. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Bestil bogen: Skat, moms og personalegoder 2017

Vi har opdateret vores lille – men meget populære – opslagsværk med skattesatser, beløbsgrænser og en omtale af de skatte- og momsregler, der gælder for personalegoder.


BDO

Ny momspraksis for firmatelefoner mv.

Fra 1. april 2017 ændres reglerne for den momsmæssige behandling af aktiver – først og fremmest mobiltelefoner, tablets og computere – der også anvendes af virksomhedens medarbejdere til private formål.


BDO

En Jaguar XF Van er ikke et specialkøretøj

Dyre firehjulstrækkere på gule plader diskrimineres åbenlyst på skatteområdet. SKAT anerkender således sjældent, at de kan sidestilles med øvrige specialindrettede varebiler, selvom de anvendes på samme både.


Beierholm

Registreringsafgiftens nedsættelse

Nedsættelsen af registreringsafgiften består i, at skalaknækket for anvendelse af den lave afgiftssats forhøjes for personbiler, motorcykler og autocampere. Afgiftsforhøjelsen medfører afgiftslettelser på op til DKK 10.000 pr. køretøj.


Dansk Revision

Omkostningsgodtgørelse i klagesager til selskaber m.v. er genindført

Folketinget vedtog inden juleferien at genindføre retten til omkostningsgodtgørelse for skattepligtige selskaber og fonde ved klage i skatte- og afgiftssager.


Deloitte

SKAT præciserer endnu engang kantinemomsreglerne

Forenklet ordning 2 giver dog fortsat anledning til tvivl


DLA Piper

Registrerede eksportører – udstedelse af oprindelsesbeviser

Systemet over Registrerede Eksportører blev introduceret i 2010. 1. januar 2017 trådte systemet i kraft og vil den 30. juni 2020 have erstattet det tidligere system.


European Taxation (ET)

European Taxation: 1 - 2017

I denne udgave bl.a:

  • The Impact of ATAD on Domestic Systems: A Comparative Survey
  • Profits and Losses of Foreign Permanent Establishments: The Optional Branch Exemption Regime
  • Real Estate Funds: VAT Exemption for Fund Management Services
  • 3% Corporate Income Tax Surcharge on Distributed Income: The Beginning of the End?
  • Implementation of BEPS Initiative and EU Directive in Germany


Global Trade and Customs Journal

Will the Trade Facilitation Agreement's Novel Architecture and Flexibilities Have Unforeseen Consequences? An Analysis in the Context of World Trade Organization Accessions

When finalizing the Trade Facilitation Agreement (TFA), World Trade Organization (WTO) Members introduced a highly novel architecture by allowing developing countries to self-designate their transition periods and to make their implementation conditional on the provision of technical assistance. The WTO contains certain rules and conventions of horizontal application and it is unclear how this will interact with the TFA’s novel architecture, especially for special and differential treatment (S&DT).


Global Trade and Customs Journal

The Non-Market Economy Methodology Shall Be Terminated After 2016

Subparagraph 15(a)(ii) of China’s Accession Protocol (AP) permits the importing World Trade Organization (WTO) Members to use the nonmarket economy (NME) methodology to determine the normal value of Chinese imports under certain condition. This subparagraph will expire 15 years after China’s accession, i.e. 11 December 2016.


Global Trade and Customs Journal

Free Trade Is Not Free: The Costs of Trade Compliance for Businesses

This article will examine trade compliance from the perspective of businesses that import and export. Though free trade agreements (FTAs), and specifically the North American Free Trade Agreement (NAFTA) are voluntary, we discuss why this may not hold true in the real world.


Global Trade and Customs Journal

Korea's Customs Valuation Method for Transaction Value Between Related Parties

Similar to the World Trade Organization (WTO) Customs Valuation Agreement, the Korean Customs Act provides that if the seller and buyer are related parties, the transaction value is examined in order to verify whether the special relationship affected the transaction value, and in the case the special relationship did have an effect on the transaction value, subordinate methods have to be applied while rejecting the transaction value in the customs valuation.


Global Trade and Customs Journal

The Shochu Conundrum: Economics and the General Agreement on Tariffs and Trade Article III

This article will discuss the National Treatment obligation contained in Article III of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 as applied in precedential tax discrimination cases. Case law has not taken a firm stance on the economic versus legal interpretation of the likeness/ directly competitive or substitutable criterion or the principle of ‘so as to afford protection’ captured in Article III.2.


Global Trade and Customs Journal

International Investment Law, Trade in Services and Customs: Legislative Strategies for States Hosting International Competitive Events

Any nation hosting a mega sports event faces an onerous and pressing legislative task with an inflexible deadline to introduce or amend essential legislation in order to accommodate the many demands of the event. The requirements of international investors and the laws governing trade in services all need due consideration prior to the execution of such an event.


PwC

Endnu et kapitel om kantinemomsen

SKAT tilføjer yderligere til ”the never ending story” om kantinemoms. Den 5. januar 2017 meddelte SKAT, at der skal beregnes 2,5 % i tillæg for indirekte omkostninger, hvis man anvender en ekstern operatør.


PwC

Kan du dokumentere din betaling af afgift? Hvis ikke bliver bøderne højere

En række danske afgiftslove giver SKAT mulighed for at pålægge virksomheder bøder, hvis virksomhederne ikke kan dokumentere, at virksomheden har betalt afgift af afgiftspligtige varer som fx slik, chokolade, spiritus, tobak mv., og hvis det er usikkert, hvor stort et skyldigt beløb, der er tale om.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Præcisering af praksis for indretning af lastbiler afgiftsfritaget efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 8, litra a, - udkast til styresignal

16-1337428

SKAT præciserer i dette styresignal betingelserne for, at biler med tilladt totalvægt over 4 tons kan omfattes af afgiftsfritagelsen i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 8, litra a.

Det er SKATs vurdering, at den afgørende betingelse for afgiftsfritagelsen er, om bilerne utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport. Indretning af førerkabinen med ekstra sæder eller sovebriks bag førersædet påvirker efter SKATs opfattelse ikke køretøjernes utvivlsomme konstruktion og indretning til godstransport. Køretøjerne kan således omfattes af afgiftsfritagelsen med denne indretning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement

SKM2017.23.SR

Vedrører: Momslovens § 13, stk. 1, nr. 10

Skatterådet kan ikke bekræfte, at følgende ydelser kan leveres momsfrit som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement: to årlige serviceeftersyn lovpligtigt bilsyn månedlig bilvask to årlige hjulskift dækopbevaring

Skatterådet kan bekræfte, at:

reparation af stenslag i bilens forrude, kan leveres momsfrit som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement,

vejhjælpsydelser i form af starthjælp, nødreparationer, punktering og døroplukning kan leveres momsfrit, selv om vejhjælpsabonnementet ikke omfatter bugsering og fritrækning,

når der betales et samlet vederlag for et vejhjælpsabonnement, og dette inkluderer både momspligtige og momsfri ydelser, skal der foretages en fordeling af vederlaget. Når virksomheden ikke leverer ydelserne særskilt skal fordelingen ske efter den omkostningsbaserede metode, hvor vederlaget skal fordeles på leverancerne efter de faktiske omkostninger til hver bestanddel,

der i det første kalenderår kan foretages en begrundet skønsmæssig fordeling af vederlaget mellem de momspligtige og momsfri leverancer, og

fordelingen af vederlaget mellem momspligtige og momsfri leverancer i de efterfølgende kalenderår kan ske på baggrund af fordelingen af de faktiske omkostninger i det foregående kalenderår.

Skatterådet afviser at svare på, om der skal foretages en efterregulering, hvis den faktisk konstaterbare udnyttelsesgrad ved kalenderårets udgang adskiller sig væsentligt fra den skønsmæssigt fastsatte udnyttelsesgrad ved kalenderårets begyndelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse af selvstændig gruppes ydelser til forsikringsklubber

SKM2017.21.SR

Vedrører: Momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.

Skatterådet kan bekræfte, at et administrationsfællesskab mellem en række forsikringsklubber kan anses for at være en selvstændig gruppe, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, og derved levere ydelser momsfrit til medlemmerne.

Såfremt ydelserne fra den selvstændige gruppe til medlemmerne af den selvstændige gruppe imidlertid helt eller delvist bliver anvendt til brug for momspligtige aktiviteter hos medlemmerne, så opfylder ydelserne fra den selvstændige gruppe ikke betingelserne for momsfritagelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momspligt af ydelser fra selvstændig gruppe til forsikringsvirksomheder

SKM2017.19.SR

Vedrører: Momslovens § 13, stk. 1, nr. 19.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at omkostningsfordelinger fra hovedkontoret i et andet EU-land til Spørger opfylder betingelserne for momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 19. Der er herved henset til, at Spørger pålægger ydelserne en avance på 5 % i henhold til reglerne om transfer pricing, og Spørger opfylder derfor ikke betingelsen om, at prisen for ydelserne til medlemmerne skal fastsættes således, at det enkelte medlems betaling for ydelserne nøjagtigt svarer til medlemmets andel i de fælles udgifter.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Virksomhedsoverdragelse - forsikringsvirksomhed

SKM2017.18.SR

Vedrører: Momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

Skatterådet kan bekræfte, at overdragelsen af aktiviteten fra Spørger til en anden filial i Danmark af et selskab i et andet EU-land er en momsfri virksomhedsoverdragelse, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

Der kan dog ved vurderingen ikke tillægges vægt, om køberen bliver momsregistreret i Danmark for levering af momspligtige administrationsydelser til Spørger eller momsregistreret for levering af momspligtige administrationsydelser til et selskabet i et andet EU-land efter reglerne om reverse charge.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Højesteret
Ikke samfundstjeneste i sag om moms- og skattesvig

Der var ikke grundlag for at gøre dom for momssvig og grov skattesvig i et andengangstilfælde helt eller delvist betinget med vilkår om samfundstjeneste


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/0677007
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 14-11-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 16-01-2017 - 14-02-2017

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia
Dato: 18-01-2017
Fiskale bestemmelser

Beskatning - skat af energiprodukter og elektricitet - begrebet »skattelettelser« - energiintensive virksomheder i fremstillingssektoren - mekanisme til reduktion af generelle omkostninger til forsyningsnet

Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia - Indstilling
Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Fondazione Santa Lucia - Dom
Tidligere dokument: C-189/15 IRCCS - Ny sag

Dom C-37/16 SAWP
Dato: 18-01-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – det fælles merværdiafgiftssystem – afgiftspligtige transaktioner – begrebet levering af tjenesteydelser mod vederlag – betaling af gebyrer til kollektive forvaltningsorganisationer for ophavsret eller beslægtede rettigheder som rimelig kompensation – ikke omfattet

Tidligere dokument: C-37/16 SAWP - Dom

Dom C-471/15 Sjelle Autogenbrug
Dato: 18-01-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2006/112/EF – det fælles merværdiafgiftssystem – særordning for afgiftspligtige videreforhandlere – fortjenstmargenordningen – salg af reservedele fra motorkøretøjer – begrebet »brugte genstande«

Tidligere dokument: C-471/15 Sjelle Autogenbrug - Dom
Tidligere dokument: C-471/15 Sjelle Autogenbrug - Indstilling
Tidligere dokument: C-471/15 Sjelle Autogenbrug - Ny sag

Dom C-365/15 Wortmann
Dato: 18-01-2017
Toldunion

Toldunionen og den fælles toldtarif – tilbagebetaling af importafgiftsbeløb – annullation af forordningen om indførelse af en antidumpingtold – gyldigheden af toldkodeksens artikel 241 – toldkodeksens anvendelsesområde – forpligtelse til at betale renter

Tidligere dokument: C-365/15 Wortmann - Dom
Tidligere dokument: C-365/15 Wortmann - Indstilling

Dom C-344/15 National Roads Authority
Dato: 19-01-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – merværdiafgift – direktiv 2006/112/EF – artikel 13, stk. 1 – afgiftspligtige personer – virksomhed eller transaktioner, som offentligretlige organer udøver eller foretager i deres egenskab af offentlig myndighed – anlæggelse og forvaltning af betalingsveje – konkurrenceforvridning

Tidligere dokument: C-344/15 National Roads Authority - Dom
Tidligere dokument: C-344/15 National Roads Authority - Indstilling
Tidligere dokument: C-344/15 National Roads Authority - Ny sag
Tidligere dokument: C-344/15 National Roads Authority - Ny sag

Indstilling C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann
Dato: 19-01-2017
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse – beskatning af energiprodukter og elektricitet – direktiv 2003/96/EU - anvendelsesområde – begrebet elektricitet, der fortrinsvis anvendes til kemisk reduktion – inddragelse af elektricitet, der anvendes til ventilatorer ved fremstillingen af råjern i højovnsprocesser

Tidligere dokument: C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Dom
Tidligere dokument: C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Indstilling
Tidligere dokument: C-465/15 Hüttenwerke Krupp Mannesmann - Ny sag

Dom C-679/15 Ultra-Brag
Dato: 25-01-2017
Toldunion

EF-toldkodeks – artikel 202, stk. 3 – artikel 212a – toldskyld opstået som følge af ikke-forskriftsmæssig indførsel af varer – debitorbegrebet – medarbejder hos juridisk person ansvarlig for ikke-forskriftsmæssig indførsel af varer – en ansats adfærd og viden tilregnes arbejdsgive

Tidligere dokument: C-679/15 Ultra-Brag - Dom
Tidligere dokument: C-679/15 Ultra-Brag - Indstilling
Tidligere dokument: C-679/15 Ultra-Brag - Ny sag

Indstilling C-26/16 Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis
Dato: 01-02-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – merværdiafgift (moms) – fritagelser – transaktioner inden for Fællesskabet – levering af nye transportmidler – betingelser for at indrømme fritagelser til sælgeren – køberens bopæl i bestemmelsesmedlemsstaten – midlertidig indregistrering i bestemmelsesmedlemsstaten – risiko for skatte- og afgiftssvig – god tro – sælgers forpligtelse til at udvise omhu

Tidligere dokument: C-26/16 Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis - Dom
Tidligere dokument: C-26/16 Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis - Indstilling
Tidligere dokument: C-26/16 Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis - Ny sag

Dom C-21/16 Euro Tyre
Dato: 09-02-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse – moms – direktiv 2006/112/EF – artikel 131 og 138 – betingelserne for fritagelse for leveringer inden for Fællesskabet – momsinformationsudvekslingssystemet (VIES) – manglende registrering af erhververen – afslag på indrømmelse af fritagelse – lovlighed

Tidligere dokument: C-21/16 Euro Tyre - Dom

Dom C-441/15 Madaus
Dato: 09-02-2017
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse – den fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – pos. 3824 90 97 og 2106 90 92 – en vare i pulverform bestående af calciumkarbonat (95%) og modificeret stivelse (5%)

Tidligere dokument: C-441/15 Madaus - Dom
Tidligere dokument: C-441/15 Madaus - Ny sag

Dom T-191/14 Lubrizol France mod Rådet
Dato: 16-02-2017
Toldunion

Artikel 1 og 4 i Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 af 17. december 2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1344/2011 annulleres, for så vidt som de tilsidesætter sagsøgerens ret til erhvervelse af tre toldsuspensioner i henhold til de tidligere TARIC-koder 2918 2900.80, 3811 2900.10 og 3811 9000.30, under henvisning til, at den indeholder åbenbare retlige og faktiske fejl og blev vedtaget under overtrædelse af væsentlige formforskrifter og sikkerhedskrav.


Nye sager for domstolen

C-532/16 SEB bankas

Skal artikel 184-186 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem fortolkes således, at den mekanisme for regulering af fradrag, der er fastsat i direktiv 2006/112, ikke finder anvendelse under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, hvor det oprindelige fradrag af merværdiafgift (moms) slet ikke skulle være foretaget, fordi den pågældende transaktion var en afgiftsfritaget transaktion i forbindelse med levering af grundstykker? ....


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

17 Meeting - January 2017

Dokumenter

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

MEETING 16 - 9 January 2017

Minutes of meeting

Dokumenter

Nyt fra Rådet

ST 5087 2017 INITForslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

ST 5208 2017 INITForslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at indgå en aftale med Schweiz, der indeholder bestemmelser, som fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår lufthavnen Bâle-Mulhouse.

ST 15818 2016 COR 1MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

VAT refund in airport duty-free shops  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at indgå en aftale med Schweiz, der indeholder bestemmelser, som fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår lufthavnen Bâle-Mulhouse.  

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning  

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer  

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi  

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi  

om håndtering af udfordringerne ved gennemførelsen af EU's toldkodeks

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at indgå en aftale med Schweiz, der indeholder bestemmelser, som fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår lufthavnen Bâle-Mulhouse.

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Indregistrering af brugte udenlandske køretøjer

Lovforslag (L93) om nedsættelse af registreringsafgiften er vedtaget

Præcisering af reglerne for import af jagttrofæer inden for CITES området

Lovforslag (L93) om nedsættelse af registreringsafgiften er vedtaget

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Suspension af toldpræferencerne for visse GSP-begunstigede lande med hensyn til visse GSP-afsnit

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger

Nyt fra Skatteministeriet

Åbning af skattekontor hos Ombudsmanden: Borgernes retssikkerhed styrkes

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Registreringsafgiftsloven
Afgiftssatser og beløbsgrænser i registreringsafgiftsloven


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 93 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiften).
Vedtaget den 10. januar 2017

Almindelig del

Bilag

Bilag 85

Samlenotat om rådsmøde (ECOFIN) den 27/1-17
SAU - Følgebrev til samlenotat ECOFIN 27 jan 2017
SAU - Samlenotat ECOFIN 27 januar

Bilag 89

Henvendelse af 12/1-17 fra Det Økologiske Råd om Biomasseafgift og Afgifts og Tilskudsanalysen for energi (del 3)

Spørgsmål og svar

Spm. 165

Spm. om finansieringen af de prioriterede 20 årsværk i 2017, til skatteministeren
Svar på SAU alm. del - spm. 165
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 168

Spm. om at oversende en oversigt over SKATs it-systemer, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm. del - spm. 168  Svar  

Spm. 169

Spm. om, hvor mange bilejere, der i hvert af årene 2013-2016 har fået tilbagebetalt forholdsmæssig betaling af registreringsafgift, henholdsvis helt e...
alm del svar på spm 169 DOK178233197
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 170

Spm. om, at leasingselskaber i dag – ved at købe biler fra bilimportører til kunstigt lave priser – har mulighed for at få tilbagebetalt hele den regi...
Udvalgsspørgsmål.pdf
alm del svar på spm 170 DOK178233462  Svar  

Spm. 171

Spm. om reglerne omkring leasing af biler betyder, at virksomheder og borgere i dag helt eller delvist kan undgå at betale registreringsafgift, til sk...
alm del svar på spm 171 lsh 2 DOK179497630
Udvalgsspørgsmål.pdf  Svar  

Spm. 172

Spm. om kommentar til artiklen ”Skat undlader at opkræve moms for over en halv milliard” fra Berlingske den 22/12-16, til skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. V

Samrådsspm. om hvordan ministeren vil imødekomme kritikken fra Statsrevisorerne i beretning nr. 7/2016 om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms...

Spm. W

Samrådsspm. om, hvor mange ekstra årsværk ministeren vil tilføre SKAT, til skatteministeren

Spm. X

Samrådsspm. om det er realistisk, at SKAT kan sikre, at den interne kontrol med udbetalinger øges, at kontrollen med de største udbetalinger skærpes o...

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse