MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2016, uge 31

Kære læser !

Jeg ved det godt, jeg skrev, at vi ville udkomme første gang efter ferien den 15. august. Men der er simpelthen kommet så meget nyt stof, at vi ikke kan lade det ligge, så derfor har vi afkortet ferien med en uge.

Jeg håber, du har haft en god sommer - jeg kan bedst beskrive min som en kende våd, men afslappende.

Og hvad er det så, der er så meget nyt af? Kig på indholdsfortegnelsen - den bugner af nyt fra både ind- og udland, bl.a. med 6 domme fra EU-Domstolen.

Jeg vil ikke fremhæve noget frem for andet, men bare ønske: God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms og told når du shopper i britiske netbutikker
Brexit: Danske skatte- og toldaspekter
Customs Sanctions Harmonization in Europe: Why the Commission Is Taking the Wrong Approach
Why the European Union Must Dump So-called ?Non-market Economy? Methodologies and Adjustments in Its Anti-dumping Investigations
A Comment on Vermulst?s Article on China in Anti-dumping Proceedings after December 2016
A Short Guide to Contracting in International Trade
Perspectives for the World Trade System: From Multilateral Integration to Free Trade Agreements?
Global Trade Governance: WTO Accountability to Local Stakeholders
Illegal Transnational Trading of Biodiversity and Wildlife Materials from Sri Lanka and the Countermeasures
Litigating Intellectual Property Issues in Investor-State Dispute Settlement: A Jurisdictional Conflict
Book Review: Uniformity of Customs Administration in the European Union, Kathrin Limbach. (Oxford and Portland, OR: Hart Publishing. 2015)
International VAT Monitor: 3 - 2016
Storbritanniens udmeldelse af EU kan få betydning for danske virksomheder

Afgørelser
Spørgsmål om, hvorvidt et selskab kan sælge en grund uden opkrævning af moms, såfremt grunden på salgstidspunktet har været udlejet momsfrit i mindst seks måneder.
Spørgsmål om, hvorvidt der er tale om et reelt leasingforhold, således at der kan ske afgiftsberigtigelse efter reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer, samt hvorvidt bruger hæfter for registreringsafgift.
Spørgsmål om, hvorvidt tilskud til at drive en landejendom kunne anses for vederlag for leverancer omfattet af momssystemets anvendelsesområde og dermed give klager fradragsret.
Spørgsmål vedrørende yderligere registreringsafgift som følge af benyttelse af autocamper uden alt campingudstyrs tilstedeværelse.
Afgørelse omhandlende, hvorvidt klager kunne sælge to grundstykker, der hovedsageligt var anvendt til udlejning, momsfrit.

Domme
Væsentlige ændringer, tab af afgiftsmæssig identitet - fristregler
Tilsidesættelse af skøn - værdiansættelse af handelsværdi
Salg af telekort - eget navn - momspligt - afregningsbilag
Afgørelse om, hvorvidt SKAT var berettiget til at tilbagekalde tidligere afgørelse om rentegodtgørelse.

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
8 nye sager
6 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-08-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Juli 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Moms og told når du shopper i britiske netbutikker

Det britiske pund er faldet voldsomt i værdi. Kombineret med en momssats på kun 20 % giver det mulighed for at spare penge, når du handler i en britisk netbutik.


Bech-Bruun

Brexit: Danske skatte- og toldaspekter

Storbritanniens beslutning om at forlade EU forventes at resultere i forskellige juridiske ændringer – ikke mindst inden for skatte- og afgiftsområdet.


DLA Piper

Storbritanniens udmeldelse af EU kan få betydning for danske virksomheder

Med 51,9% af stemmerne valgte det britiske folk, 23. juni, at stemme Storbritannien ud af EU. Det kan få betydning for danske virksomheder.


Global Trade and Customs Journal

Customs Sanctions Harmonization in Europe: Why the Commission Is Taking the Wrong Approach

Uniform customs administration remains difficult in the European Union (EU). Since 1979, the European Commission (hereinafter ‘Commission’) has been trying to reduce variability and uncertainty. Most recently, the Commission introduced a proposed Directive defining customs infringements and sanctions. Unfortunately, the proposed Directive seeks too much convergence too soon. It would lead to more infringements and sanctions, while imposing unfair or unclear standards and procedures in determining liability, calculating fines, classifying infringements, and sentencing. A recent draft report from the European Parliament addresses only some of these concerns. The Commission would do better to seek gradual ‘approximation’ of customs administration rather than aggressive ‘harmonization.’


Global Trade and Customs Journal

Why the European Union Must Dump So-called ?Non-market Economy? Methodologies and Adjustments in Its Anti-dumping Investigations

There is a growing controversy on the expiry of the provisions on the special treatment of China for anti-dumping purposes in its Protocol of Accession to the World Trade Organization (WTO). Actually, there is no legal basis in the Protocol for the continuing application of such special treatment after 11 December 2016; the so-called ‘non-market economy status’ put forward by its advocates is a myth. The European Union (EU) should remove China from its non-market economy status list and refrain from taking ‘mitigating measures’ aiming at offsetting the effects of any kind of State interference, which is inconsistent with the letter and spirit of the WTO anti-dumping rules.


Global Trade and Customs Journal

A Comment on Vermulst?s Article on China in Anti-dumping Proceedings after December 2016

Authors: Jorge Miranda, Principal International Trade Advisor, International Trade Group, King & Spalding LLP.


Global Trade and Customs Journal

A Short Guide to Contracting in International Trade

International Trade Contracts have facilitated global commerce for decades; with the ongoing technological advances in society at large, the need to import and export raw materials and finished products have become centre place to most global economies. Within these contracts, there are highly defined terms that are set to determine liability at every point throughout the transaction. Ensuring that there are set methods of arbitration and jurisdictional cognizance between parties requires that parties enter into contracts that are clear and comprehensive. This article assesses international trade contracts at large in order to make recommendations for best practices for traders wishing to enter into such contracts.


Global Trade and Customs Journal

Perspectives for the World Trade System: From Multilateral Integration to Free Trade Agreements?

The difficulties encountered in multilateral trade negotiations well illustrate the significant obstacles confronting further development of the World Trade System. At the same time, however, Free Trade Agreements (FTAs) become increasingly important. The successful negotiations of the Comprehensive Economic Trade Agreement and the Trans-Pacific Partnership are recent examples of this trend. Will FTAs come to be viewed in the future as the dominant model for international economic integration? This article focuses on the interaction between the World Trade System and FTAs and identifies the prospects for the multilateral system in a constantly changing economic, political and geopolitical environment.


Global Trade and Customs Journal

Global Trade Governance: WTO Accountability to Local Stakeholders

The domestic implications of global trade governance are advancing dramatically. This has made stakeholders more watchful of World Trade Organization (WTO) decisions and policies. The need for enhanced accountability has risen to one of the central issues in global trade governance. This article approaches WTO accountability from the perspective of stakeholders at local levels and proposes new accountability mechanisms to address the WTO accountability deficit.


Global Trade and Customs Journal

Illegal Transnational Trading of Biodiversity and Wildlife Materials from Sri Lanka and the Countermeasures

Trafficking of biodiversity materials is a major threat to the earth’s ecological balance and Sri Lanka is no exception. This article describes the protocol under the Convention on Biodiversity in the context of illicit trade in biodiversity and wildlife materials trade products across Sri Lanka during the period of 1992–2009. It highlights the methods that can be effective to counter-attack and prevent illegal transnational trading and discusses how the region can approach a coordinated implementation of those key provisions. Details of the current illegal biodiversity during the above period are highlighted and the great effort made by Sri Lankan Customs in protecting the country’s conservation of biodiversity and combatting the weak points of illegal transactions is pointed out clearly with remedies.


Global Trade and Customs Journal

Litigating Intellectual Property Issues in Investor-State Dispute Settlement: A Jurisdictional Conflict

This article attempts to show a jurisdictional conflict, while litigating intellectual property in investor-state dispute settlement (ISDS). At the global level, the World Trade Organization (WTO) dispute settlement body has jurisdiction to deal with any matters related to intellectual property. On the contrary, ISDS exclusively settles a dispute arising from an investment. The recent International Investment Agreements reveals that ‘intellectual property’ is part of the definition of investment, giving way for an investor to challenge intellectual property issues in ISDS. This departure of forum shifting from WTO Dispute Settlement Understanding to ISDS can be seen through the lenses of res judicata and doctrine of estoppel. However, the impact of such jurisdictional conflicts awaits future claimants.


Global Trade and Customs Journal

Book Review: Uniformity of Customs Administration in the European Union, Kathrin Limbach. (Oxford and Portland, OR: Hart Publishing. 2015)

Authors: Pablo Muñiz, Partner at Van Bael & Bellis.


International VAT Monitor (IVM)

International VAT Monitor: 3 - 2016

I denne udgave:

  • The Destination Principle Lost and Double Taxation Justified in the Battle against VAT Fraud
  • VAT on “Free” Electronic Services?
  • Import and Export in Multi-Sale Transactions - Part II
  • VAT Aspects of Cross-Border Transactions in the BEPS Era
  • Is There Any Future for the Vendor Collection Model in the 21st Century Economy?
  • VAT NEWS
  • VAT CASE NOTES
  • ECJ VAT CASES


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt et selskab kan sælge en grund uden opkrævning af moms, såfremt grunden på salgstidspunktet har været udlejet momsfrit i mindst seks måneder.

SKM2016.319.LSR

Vedrører: Momslovens § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 13, stk. 1, nr. 8, 1. pkt, og nr. 9, samt § 13, stk. 2.

En grund, der var erhvervet som led i et byggeprojekt, der var en momspligtig aktivitet, kunne ikke sælges momsfrit. LSR fandt ikke, at en midlertidig momsfri udlejning pga. markedssituationen kunne medføre et andet resultat.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt der er tale om et reelt leasingforhold, således at der kan ske afgiftsberigtigelse efter reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer, samt hvorvidt bruger hæfter for registreringsafgift.

SKM2016.318.LSR

Vedrører: Dagældende lov om registreringsafgift § 1, stk. 1, § 3b, stk. 1, stk. 2 og stk. 3. Registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1 og stk. 5.

LSR fandt efter en helhedsvurdering, at der ikke forelå et reelt leasingforhold, således at de særlige afgiftsregler fandt anvendelse. LSR fandt ikke, at klager hæftede for registreringsafgiften opgjort efter sædvanlige regler, idet det ansås for betænkeligt at fastslå at klager havde haft en positiv viden om, at der ikke var tale om et reelt leasingforhold.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål om, hvorvidt tilskud til at drive en landejendom kunne anses for vederlag for leverancer omfattet af momssystemets anvendelsesområde og dermed give klager fradragsret.

SKM2016.317.LSR

Vedrører: Momslovens § 4 og § 37

Tilskud for at undlade at anvende landbrugsjord blev ikke anset for en momspligtig ydelse, hvorfor der ikke var fradragsret for køb af momsbelagte varer og ydelser.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Spørgsmål vedrørende yderligere registreringsafgift som følge af benyttelse af autocamper uden alt campingudstyrs tilstedeværelse.

SKM2016.315.LSR

Vedrører: Dagældende registreringsafgiftslovs § 5 a, stk. 1. Registreringsafgiftslovens § 1, jf. § 2 i lov om registrering af køretøjer. Skatteforvaltningslovens § 32 a, stk. 1, nr. 1-5, § 32, stk. 2, nr. 3.

LSR lagde efter de foreliggende forklaringer og oplysninger til grund, at alt nødvendigt campingudstyr for at opnå afgiftsnedsættelse havde været til stede i den pågældende bil ved SKATs kontrol. LSR fandt det afgørende at udstyret havde været til stede og anvendeligt efter sit formål, og fandt ikke, at der kunne stilles krav om, at rosette og køkkenudstyr altid skal være monteret i bilen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afgørelse omhandlende, hvorvidt klager kunne sælge to grundstykker, der hovedsageligt var anvendt til udlejning, momsfrit.

SKM2016.314.LSR

Vedrører: Momsbekendtgørelsens § 59, stk. 1. Momslovens § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 13, stk. 1, nr. 8, 1. pkt. og nr. 9, og stk. 2, 1. led.

En grund, der havde været anvendt til momsfri udlejning, kunne sælges momsfrit. En anden grund, hvor det ikke var grunden alene, men grunden med en bygning, der havde været udlejet ansås ikke for at kunne sælges momsfrit.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Væsentlige ændringer, tab af afgiftsmæssig identitet - fristregler

SKM2016.332.ØLR

Vedrører: Registeringsloven § 1, stk, 3 og § 7 A. Skatteforvaltningsloven § 31, stk. 1 og § 32, stk. 2

Sagen omhandlede, hvorvidt appellantens motorcykel som følge af ændringer på motorcyklen havde mistet sin afgiftsmæssige identitet, således at appellanten med rette var blevet opkrævet fornyet registre- ringsafgift.

Landsretten lagde til grund, at det i forbindelse med monteringen af motoren havde været nødvendigt at afskære et beslag, der forbandt højre og venstre side af motorcyklens rørstel under gearkassen. Under hensyn hertil og henset til oplysningerne fra motorcykelproducenten om beskaffenheden af dette indgreb i stellet, lagde landsretten endvidere til grund, at der er tale om et væsentligt indgreb, og at motoren m.v. ikke er fremstillet med henblik montering på en motorcykel svarende til appellantens.

På denne baggrund fandt landsretten, at motorcyklen efter indgrebet i stellet og montering af den nye motor ikke længere svarede til det i registreringsattesten omhandlede køretøj, og at motorcyklen således havde mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, idet ændringerne af motorcyklen ikke kunne anses for en reparation eller genopbygning omfattet af registreringsafgiftslovens § 7a.

Landsretten tiltrådte endvidere af de grunde, byretten havde anført, at kravet om betaling af registreringsafgift var fremsat rettidigt, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1.

Landsrettens stadfæstede dermed byrettens dom ( SKM2015.45.BR )


Indholdsfortegnelse 

Dom: Tilsidesættelse af skøn - værdiansættelse af handelsværdi

SKM2016.331.ØLR

Vedrører: Registreringsafgiftsloven § 7 B

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte det af afgiftsmyndighederne foretagne skøn over handelsværdien af sagsøgerens brugte bil i forbindelse med dennes anmodning om refusion af registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 7 b.

Sagsøgeren anmeldte den 31. oktober 2008 en brugt bil til udførsel fra Danmark og ansøgte om afgiftsgodtgørelse. Motorankenævnet skønnede handelsværdien af bilen til 950.000 kr., hvilket Landsskatteretten stadfæstede.

Motorankenævnet havde til brug for vurderingen af bilens handelsværdi taget udgangspunkt i to indhentede salgsannoncer vedrørende biler af så vidt muligt tilsvarende mærke og model.

Det var appellantens opfattelse, at de 2 annoncerede biler ikke kunne sammenlignes med den omhandlede bil, som var en meget speciel, eksklusiv og sjælden model. Ifølge appellanten måtte bilens nypris på ca. 2,1 mio. kr. derfor nedskrives med 40 % efter nedskrivningsskalaen i den dagældende Punktafgiftsvejledning.

Under ankesagen indhentede appellanten 2 sagkyndige erklæringer, som begge udtalte, at bilens handelsværdi ikke kunne fastsættes ved en sammenligning med de 2 annoncerede biler. Det fremgik endvidere af begge de sagkyndige erklæringer, at den generelle afskrivningsprocent på anmeldelsestidspunktet for sammenlignelige brugte biler lå på 40 % af nyprisen.

Landsretten fandt, at Motorankenævnets skøn over handelsværdien ikke var udøvet på et tilstrækkeligt sikkert grundlag, og landsretten bemærkede derved, at der ikke forelå oplysninger om, at Motorankenævnet havde særlig erfaring med prisfastsættelse af biler svarende til appellantens. Landsretten fandt derfor, at nedskrivningsskalaen skulle anvendes ved fastsættelsen af bilens handelsværdi, idet denne i øvrigt stemte overens med vurderingen af den generelle afskrivningsprocent i de sagkyndige erklæringer.

Sagen blev herefter hjemvist til afgiftsmyndighederne med henblik på fastsættelse af en handelsværdi større end 950.000 kr. baseret på nedskrivningsskalaen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Salg af telekort - eget navn - momspligt - afregningsbilag

SKM2016.324.ØLR

Vedrører: Momsloven § 4, stk. 1, § 15 (dagældende) og § 37, stk. 1. Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 1, nr. 3

Skatteministeriet fik også for landsretten medhold i, at appellanten havde foretaget momspligtigt salg her i landet, i eget navn og for egen regning, af såkaldt singlefunktionelle telekort ("prepaid calling cards") til danske grossister. Kortene var indkøbt fra appellantens irske søsterselskab, som havde faktureret salgene til sagsøgeren med "0 moms", dvs. som omvendt betalingspligtige køb af telekort (teleydelser) her i landet. Salgene fra appellanten var momspligtige i medfør af momslovens § 4, stk. 1. Det var ikke godtgjort, at grossisterne havde leveret momspligtige formidlingsydelser for appellanten til efterfølgende led i handelskæden (detailhandlere og danske slutbrugere af telekortene). Appellanten havde derfor ikke fradragsret i henhold til momslovens § 37, stk. 1, for momsen af nogle afregningsbilag, som sagsøgeren selv havde udstedt til de danske grossister (selvfakturering).

Det var derfor med rette, at SKAT havde forhøjet både appellantens salgsmoms samt nedsat den angivne fradragsberettigede købsmoms. Skatteministeriet fik endelig medhold i, at kravet ikke var delvist forældet efter skatteforvaltningsloven, idet appellanten måtte anses for at have handlet groft uagtsomt i sine momsangivelser, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. (Stadfæstelse af SKM2015.174.BR )


Indholdsfortegnelse 

Dom: Afgørelse om, hvorvidt SKAT var berettiget til at tilbagekalde tidligere afgørelse om rentegodtgørelse.

SKM2016.320.HR

Vedrører: -

LSR fandt ikke, at SKAT havde været berettiget til at tilbagekalde afgørelser om forrentning af tilbagebetalingsbeløb til uddannelsesinstitutioner. LSR fandt, at SKAT måtte bære risikoen for, at man havde udbetalt renter i henhold til repræsentantens beregninger uden at kontrollere disse.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2016.330.ØLR Forsvarersalær i straffesag - straffesag ikke afsluttet

Vedrører: Forsvarerbistandsloven § 1 og § 4. Retsplejeloven § 741

T havde fået beskikket en advokat i en administrativ straffesag. Straffesagen kunne ikke afsluttes administrativt, og sagen blev sendt til politiet med henblik på behandling ved domstolene. Der var endnu ikke afsagt dom i straffesagen da advokaten søgte om at få forsvarersalær.

Byretten fastsatte et salær på 5.100 kr. med tillæg af moms og fastslog at salæret skulle betales af statskassen.

SKAT kærede byrettens kendelse.

Landsretten ophævede byrettens kendelse. Landsretten fastslog, at når straffesagen ikke er afsluttet, har der ikke været grundlag for, som sket, at fastsætte et salær til den beskikkede forsvarer og spørgsmålet om, hvem der skal betale salæret, skal først afgøres, når straffesagen er afgjort.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/0055043
Moms af afhændet varelager
SKAT har forhøjet salgsmomsen vedrørende salg af afhændet varelager idet salget ikke er anset for sket som led i virksomhedsoverdragelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-05-2016

Journalnr: 16/0193657
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for diverse omkostninger. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 04-05-2016

Journalnr: 13/0041316
Momsfradrag - solcelleanlæg
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradragsret for moms af udgifter til levering af et solcelleanlæg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-06-2016

Journalnr: 13/0067065
Momspligt af værdibevis
Klagen vedrører bindende svar på om klager ikke er momspligtig af betalingen af et værdibevis, hvis dette ikke bliver indløst. Landsskatteretten stadfæster, SKATs svar (Nej, dvs. klager ER momspligtig af betalingen)
Afsagt: 23-05-2016

Journalnr: 14/0987929
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret
SKAT har skønsmæssigt forhøjet virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-05-2016

Journalnr: 14/1267436
Synsprøver
Klagen skyldes, at SKAT for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2010 ikke har imødekommet en anmodning om nedsættelse af virksomhedens momstilsvar med 54.120 kr., idet levering af synsprøver er anset for sket vederlagsfrit. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 02-05-2016

Journalnr: 14/2428845
Synsprøver
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om nedsættelse af virksomhedens momstilsvar, idet levering af synsprøver er anset for sket vederlagsfrit. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 02-05-2016

Journalnr: 14/2673281
Godtgørelse af tinglysningsafgift
SKAT har truffet afgørelse om, at klagerens anmodning om godtgørelse af tinglysningsafgift ikke kan imødekommes. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-05-2016

Journalnr: 15/2130434
Tinglysningsafgift
SKAT har truffet afgørelse om, at tinglysningsafgift for tinglysning af det pågældende skøde udgør 24.160 kr. og har derfor opkrævet et yderligere beløb på 22.500 kr. i forhold til det allerede betalte beløb på 1.660 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-07-2016

Journalnr: 15/2130646
Tinglysningsafgift
SKAT har truffet afgørelse om, at tinglysningsafgift for tinglysning af det pågældende skøde udgør 15.160 kr. og har derfor opkrævet et yderligere beløb på 13.500 kr. i forhold til det allerede betalte beløb på 1.660 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-07-2016

Journalnr: 15/2906981
Tinglysningsafgift
SKAT har truffet afgørelse om, at afgiften for tinglysning af den pågældende påtegning til et pantebrev udgør 9.160 kr., jf. tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 4, idet der foreligger udvidelse af pantet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-07-2016

Journalnr: 14/5253800
Yderliger opkrævning af tinglysningsafgift
SKAT har truffet afgørelse om, at tinglysningsafgift for tinglysning af det pågældende skøde udgør 131.260 kr. og har derfor opkrævet et yderligere beløb på 58.500 kr. i forhold til det allerede betalte beløb på 72.760 kr. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-07-2016

Journalnr: 15/1889706
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret for perioden 4. marts 2013 til 11. september 2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-06-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Nye sager for domstolen

C-237/16 ANGED

Skal artikel 49 TEUF og 54 TEUF fortolkes således, at de er til hinder for en regional afgift, som angiveligt pålægges miljøskader forårsaget af anvendelsen af bygninger og anlæg, der er knyttet til aktiviteter og trafik i detailhandelscentre, der råder over et stort salgs- og parkeringsareal til deres kunder, såfremt det offentlige salgsareal er på over 500 m2, men som i praksis opkræves, uanset om disse detailhandelscentre reelt er placeret uden for eller inden for byzonen, og i de fleste t...

C-236/16 ANGED

Skal artikel 49 TEUF og 54 TEUF fortolkes således, at de er til hinder for en regional afgift, som angiveligt pålægges miljøskader forårsaget af anvendelsen af bygninger og anlæg, der er knyttet til aktiviteter og trafik i detailhandelscentre, der råder over et stort salgs- og parkeringsareal til deres kunder, såfremt det offentlige salgsareal er på over 500 m2, men som i praksis opkræves, uanset om disse detailhandelscentre reelt er placeret uden for eller inden for byzonen, og i de fleste t...

C-235/16 ANGED

Skal artikel 49 TEUF og 54 TEUF fortolkes således, at de er til hinder for en regional afgift, som pålægges driften af store detailhandelscentre med et offentligt udstillings- og salgsareal på eller over 4 000 m2 på grund af den påvirkning, disse detailhandelscentre har på landområdet, miljøet og handelen i byerne i denne region, men som gør sig gældende, uanset om disse detailhandelscentre reelt er placeret uden for eller inden for byzonen, og i de fleste tilfælde pålægges virksomheder fra a...

C-234/16 ANGED

Skal artikel 49 TEUF og 54 TEUF fortolkes således, at de er til hinder for en regional afgift, som pålægges driften af store detailhandelscentre med et offentligt udstillings- og salgsareal på eller over 4 000 m2 på grund af den påvirkning, disse detailhandelscentre har på landområdet, miljøet og handelen i byerne i denne region, men som gør sig gældende, uanset om disse detailhandelscentre reelt er placeret uden for eller inden for byzonen, og i de fleste tilfælde pålægges virksomheder fra a...

C-233/16 ANGED

Skal artikel 49 TEUF og 54 TEUF fortolkes således, at de er til hinder for en regional afgift, som pålægges anvendelsen af store individuelle detailhandelscentre med et salgsareal på eller over 2 500 m2 på grund af den påvirkning, som disse detailhandelscentre kan have på landområdet, miljøet og handelen i byerne i denne region, men som juridisk set gør sig gældende, uanset om disse detailhandelscentre reelt er placeret uden for eller inden for byzonen, og i de fleste tilfælde i praksis pålæg...

C-246/16 Di Maura

Er det i lyset af artikel 11, punkt C, stk. 1, og artikel 20, stk. 1, litra b), andet punktum, i direktiv 77/388/EØF angående nedsættelsen af beskatningsgrundlaget og berigtigelsen af momsen af afgiftspligtige transaktioner i tilfælde af ikke eller kun delvis betaling af den mellem parterne fastlagte modydelse foreneligt med proportionalitetsprincippet og effektivitetsprincippet, som sikres i TEUF, og princippet om momsens neutralitet at indføre begrænsninger, som gør det umuligt eller uforho...

C-288/16 L.Č.

Skal artikel 146, stk. 1, litra e), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem fortolkes således, at en afgiftsfritagelse alene finder anvendelse i det tilfælde, at der foreligger en direkte retlig forbindelse eller et gensidigt kontraktforhold mellem den, der leverer ydelserne, og modtageren eller afsenderen af varerne?

Hvilke kriterier skal den direkte tilknytning, der er nævnt i ovennævnte bestemmelse, opfylde, for at det kan antages, at en...

C-305/16 Avon Cosmetics

Når en direkte sælger sælger varer (herefter »artikler, der anvendes til salgsfremme«) til uregistrerede forhandlere, eller den uregistrerede forhandler køber varer og tjenesteydelser fra tredjemænd (herefter »varer og tjenesteydelser fra tredjemand«), som i begge tilfælde anvendes af de uregistrerede forhandlere til at støtte deres erhvervsvirksomhed med salg af andre varer, som også købes af den direkte sælger, og som er genstand for de administrative ordninger, der ...


Indstillinger
C-547/15 Interservice

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – EF-toldkodeks – forordning (EØF) nr. 2913/92 – artikel 96, stk. 2 – forpligtelse til at frembyde varerne i intakt stand til toldbehandling på bestemmelsestoldstedet under iagttagelse af foranstaltningerne til varernes identificering – berørte personer – underentreprenør på transporten

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 96, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 af 13. april 2005, skal fortolkes således, at begrebet »transportør« vedrører enhver, der udfører transport af varer, som den pågældende har accepteret med kendskab til, at de var varer under proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse, hvad enten det sker i medfør af en transportaftale med ordregiveren eller en aftale om underentreprise indgået med hovedtransportøren, og at forpligtelsen i medfør af denne bestemmelse påhviler transportøren i det tidsrum, hvor han har ansvaret for de varer, som er i hans besiddelse.

I et tilfælde som det i hovedsagen omhandlede, hvor underentreprenøren på transporten har foretaget den faktiske transport af varerne til parkeringspladsen ved bestemmelsestoldstedet og overleveret dokumenterne vedrørende disse varer til hovedtransportørens repræsentant, for at denne kunne opfylde formaliteterne i forbindelse med afslutning af proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse, har underentreprenøren på transporten opfyldt sin forpligtelse, når han har overgivet ansvaret for varerne samt ledsagedokumenterne til hovedtransportøren.

I øvrigt medfører den omstændighed, at underentreprenøren på transporten derefter fortsatte transporten af varerne til en anden medlemsstat, ikke, at han havde pligt til inden videretransporten at kontrollere, at hovedtransportøren rent faktisk havde frembudt varerne til toldbehandling på bestemmelsestoldstedet med henblik på afslutning af proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse. Den pågældende kan dog holdes ansvarlig, hvis det fastslås, at han fortsatte transporten, selv om han havde kendskab til oplysninger om, at denne procedure ikke var ophørt efter reglerne, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at afgøre under hensyntagen til samtlige relevante faktiske omstændigheder.


C-173/15 GE Healthcare

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – toldunion – EF-toldkodeks – forordning (EØF) nr. 2913/92 – forordning (EØF) nr. 2454/93 – toldværdi – indregning af royalties og licensafgifter for varemærker i toldværdien – betaling af royalties og licensafgifter for varemærker til et selskab, der er afhængigt af både sælgeren og køberen af varerne – royalties og licensafgifter vedrørende salget af varer og vedrørende præstation af tjenesteydelser og brug af et beskyttet navn – passende fordeling på grundlag af objektive og målelige oplysninger

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 32, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006, skal fortolkes således, at den ikke kræver, at royalty- og licensafgiftsbeløbet vedrørende varemærker fastsættes allerede på tidspunktet for toldskyldens opståen, for at den i denne artikel fastsatte justering af toldværdien af de indførte varer forsynet med det pågældende mærke kan finde anvendelse.

2) Artikel 32, stk. 1, litra c), i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 1791/2006, skal fortolkes således, at den giver mulighed for, at royalties og licensafgifter for varemærker kan »vedrøre« de indførte varer forsynet med det pågældende mærke som omhandlet i denne artikel og i artikel 157, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 2913/92, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1792/2006 af 23. oktober 2006, selv om disse royalties og licensafgifter kun til dels vedrører de pågældende varer.

3) Artikel 32, stk. 1, litra c), i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 1791/2006, samt artikel 159 og 160 i forordning nr. 2454/93, som ændret ved forordning nr. 1792/2006, skal fortolkes således, at betalingen af royalties og licensafgifter for varemærker kan udgøre en »betingelse for salg« af de indførte varer, når den virksomhed, som disse royalties og licensafgifter for varemærker betales til, inden for den samme koncern er afhængig af både sælgeren og køberen af disse varer, og den sidstnævnte er forpligtet til at betale de pågældende royalties og licensafgifter for varemærker på anmodning af sælgeren eller den af ham afhængige virksomhed, idet det ikke er muligt for køberen at erhverve varerne fra en anden leverandør, som ikke er afhængig af sælgeren. Det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve, om disse betingelser er opfyldt i hovedsagen.

4) Justeringen i henhold til artikel 32, stk. 1, litra c), i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 1791/2006, og den i artikel 158, stk. 3, i forordning nr. 2454/93, som ændret ved forordning nr. 1792/2006, omhandlede passende fordeling på grundlag af objektive og målelige oplysninger af på den ene side de royalties og licensafgifter for varemærker, der vedrører de indførte varer, og på den anden side de royalties og licensafgifter for varemærker, der vedrører tjenesteydelser præsteret efter indførslen, kan foretages, dersom varernes toldværdi ikke kan fastsættes på grundlag af den i artikel 29 i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 1791/2006, anførte transaktionsværdi, men hvor denne værdi kun kan fastsættes på grundlag af den i artikel 31, stk. 1, i forordning nr. 2913/92, som ændret ved forordning nr. 1791/2006, fastsatte alternative fremgangsmåde.


Domme
C-543/14 Ordre des barreaux francophones og germanophone m.fl.

Sagen omhandler:

Moms – direktiv 2006/112/EF – gyldighed og fortolkning af direktivet – ydelser, der leveres af advokater – opkrævning af moms – adgang til effektive retsmidler – processuel ligestilling – retshjælp

Domstolens dom:

1) I forbindelse med undersøgelsen af artikel 1, stk. 2, og artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til adgangen til effektive retsmidler og princippet om processuel ligestilling, som er sikret ved artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, er der ikke fremkommet noget forhold, der kan berøre gyldigheden af disse bestemmelser, for så vidt som disse bestemmelser pålægger merværdiafgift af ydelser leveret af advokater, der præsteres over for borgere, som ikke har ret til retshjælp under en national retshjælpsordning.

2) Artikel 9, stk. 4 og 5, i konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, der blev undertegnet i Århus den 25. juni 1998, kan ikke påberåbes med henblik på en prøvelse af gyldigheden af artikel 1, stk. 2, og artikel 2, stk. 1, litra c), i direktiv 2006/112.

3) Artikel 132, stk. 1, litra g), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at de ydelser, som en advokat leverer til en borger, som har ret til retshjælp i henhold til en national retshjælpsordning som den i hovedsagen omhandlede, ikke er fritaget for merværdiafgift.

Tidligere dokument: C-543/14 Ordre des barreaux francophones og germanophone m.fl. - Indstilling


C-332/15 Astone

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – det fælles merværdiafgiftssystem – direktiv 2006/112/EF – artikel 167, 168, 178-182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 og 273 – ret til fradrag af moms – materielle betingelser – formelle betingelser – præklusionsfrist – nationale bestemmelser, som udelukker fradragsretten i tilfælde af manglende overholdelse af de fleste formelle betingelser – afgiftssvig

Domstolens dom:

1) Artikel 167, 168, 178, 179, stk. 1, og artikel 180 og 182 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning, som fastsætter en præklusionsfrist for udøvelse af fradragsretten som den i hovedsagen omhandlede, forudsat at ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet er overholdt, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at undersøge.

2) Artikel 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 og 273 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, som giver skattemyndighederne mulighed for at nægte en afgiftspligtig person ret til fradrag af merværdiafgift, når det er godtgjort, at den pågældende person svigagtigt – hvilket det tilkommer den forelæggende ret at undersøge – har tilsidesat de fleste formelle betingelser, som påhviler ham for at kunne drage fordel af denne ret.


C-80/15 Robert Fuchs

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – toldunion – den fælles toldtarif – midlertidig indførsel med afgiftsfritagelse – forordning (EØF) nr. 2454/93 – betingelser for fuldstændig fritagelse for importafgifter – luftfartøjer registreret uden for Fællesskabets toldområde og anvendt af en uden for dette område etableret person – artikel 555, stk. 1, litra a) – erhvervsmæssig brug – begreb – en flyveskoles anvendelse af helikoptere til undervisningsflyvninger mod betaling, som foretages af en flyvelærer og en elev – ikke omfattet

Domstolens dom:

Artikel 555, stk. 1, litra a), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2286/2003 af 18. december 2003, skal fortolkes således, at undervisningsflyvninger mod betaling i helikoptere, om bord på hvilke der befinder sig en flyveelev og en flyvelærer, ikke skal betragtes som erhvervsmæssig brug af et transportmiddel i denne bestemmelses forstand.

Tidligere dokument: C-80/15 Robert Fuchs - Indstilling


C-97/15 Sprengen mod Pakweg Douane

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – den fælles toldtarif – kombineret nomenklatur – pos. 8471 og 8521 – forklarende bemærkninger – aftalen om handel med informationsteknologiprodukter – »screenplays«

Domstolens dom:

Den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af henholdsvis Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/2007 af 20. september 2007, skal fortolkes således, at apparater som de i hovedsagen omhandlede screenplays, der gør det muligt dels at lagre multimediafiler, dels at gengive disse på et tv eller en videomonitor, skal henføres under pos. 8521 i denne nomenklatur.


C-4/15 Argos Supply Trading

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – toldunion – den fælles toldtarif – toldprocedurer af økonomisk betydning – passiv forædling – forordning (EØF) nr. 2913/92 – artikel 148, litra c) – meddelelse af bevilling – økonomiske forudsætninger – ikke til alvorlig skade for væsentlige interesser hos forarbejdningsvirksomhederne i Fællesskabet – begrebet »forarbejdningsvirksomhederne i Fællesskabet«

Domstolens dom:

Artikel 148, litra c), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks skal fortolkes således, at der, med henblik på i forbindelse med en ansøgning om bevilling til at anvende proceduren for passiv forædling at vurdere, om de økonomiske forudsætninger for anvendelsen af denne procedure er opfyldt, ikke blot skal tages hensyn til væsentlige interesser hos Fællesskabets producenter af produkter, der svarer til det slutprodukt, som fremkommer ved de planlagte forædlingsprocesser, men også til væsentlige interesser hos Fællesskabets producenter af produkter, der svarer til råvarer eller halvfabrikata, som ikke er fællesskabsvarer, og som skal indarbejdes i de midlertidigt udførte fællesskabsvarer i forbindelse med disse processer.

Tidligere dokument: C-4/15 Argos Supply Trading - Indstilling


C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse – statsstøtte – støtteordning i form af lempelser af miljøafgifter – forordning (EF) nr. 800/2008 – former for støtte, der kan anses for at være forenelige med det indre marked og fritaget for underretning – bindende karakter af betingelserne for fritagelse – artikel 3, stk. 1 – udtrykkelig henvisning til denne forordning i støtteordningen

Domstolens dom:

Artikel 3, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til […] artikel [107 TEUF og 108 TEUF] (Generel gruppefritagelsesforordning) skal fortolkes således, at en manglende udtrykkelig henvisning i en støtteordning som den i hovedsagen omhandlede til denne forordning via en angivelse af dens titel og en henvisning til dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende er til hinder for, at denne ordning anses for at opfylde betingelserne for at blive fritaget i henhold til den nævnte forordnings artikel 25, stk. 1 for anmeldelsespligten i henhold til artikel 108, stk. 3, TEUF.

Tidligere dokument: C-493/14 Statsstøtte Dilly’s Wellnesshotel - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT committee

106th MEETING of 14-03-2016

Tilføjet Minutes

Agenda:

Working Papers & Info Papers:

Minutes of meeting

107th meeting - 08-07-2016

Minutes of meeting - TILFØJET 8.10.16

Agenda

Working Papers & info papers

Nyt fra Rådet

ST 10799 2016 INIT: Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien til fortsat at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem - Vedtagelse

ST 11108 2016 INIT: KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler

ST 11109 2016 INIT: KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler

ST 11110 2016 INIT: KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler

ST 10702 2016 INIT: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien til fortsat at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

ST 10882 2016 INIT: RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det associeringsudvalg, der er nedsat ved Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for så vidt angår en midlertidig ændring til aftalens protokol 3 om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde som en reaktion til støtte for flygtningene på flugt fra konflikten i Syrien

ST 11104 2016 INIT: KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler

ST 11105 2016 INIT: KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler

ST 11107 2016 INIT: KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler

ST 10961 2016 INIT: KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… af XXX om ændring af bilag I og III til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 som opfølgning på en frivillig partnerskabsaftale med Indonesien om en FLEGT-licensordning for import af træ til Den Europæiske Union - Hensigt om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt

ST 11415 2016 INIT: RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Statusrapport om gennemførelsen af EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring

ST 11418 2016 INIT: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for så vidt angår varer, der midlertidigt har forladt Unionens toldområde ad sø- eller luftvejen

ST 11453 2016 INIT: KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) …/… af XXX om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 og Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 for så vidt angår tilpasningen af listen over toldprocedurer og definitionen af dataene

ST 11534 2016 INIT: MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende Rådets holdning med henblik på vedtagelse af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger

 

Nyt fra Kommissionen

Commission adopts progress report on EU Strategy and Action Plan for Customs Risk Management

Reviewing excise duty structure for alcohol: final external evaluation report is published.

Commission adopts implementing act setting out a preliminary correlation table between customs and waste codes

 

Nyt fra Parlamentet

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler  

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler  

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler  

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler  

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler  

Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler  

Members Activities - Questions - Written Questions - Answer: Den danske PSO-ordning  

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende nr. 0240/2014 af Dumitru Gavrila, rumænsk statsborger, om fritagelse for toldafgifter på visse artikler, der er bestemt til uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel udvikling for handicappede  

BERETNING FRA KOMMISSIONEN ÅRSRAPPORT 2015 OM NÆRHEDSPRINCIPPET OG PROPORTIONALITETSPRINCIPPET  

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet Statusrapport om gennemførelsen af EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring  

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for så vidt angår varer, der midlertidigt har forladt Unionens toldområde ad sø- eller luftvejen  

TAXUD/2505480/2016  

TAXUD/352074/2016  

Kommissionens Gennemførelsesforordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 499/96 for så vidt angår EU-toldkontingenter for visse fisk og fiskevarer med oprindelse i Island  

UDTALELSE om på vej mod et endeligt momssystem og bekæmpelse af momssvig  

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt Kommissionen og Rådet vedrørende inddrivelsen af den tillægsafgift, som mælkeproducenter skylder for perioderne fra 1995/96 til 2001/02 (i henhold til artikel 3 i Rådets beslutning 2003/530/EF)  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Polen til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem  

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/996 af 16. juni 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/934 af 8. juni 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/933 af 8. juni 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/935 af 8. juni 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/936 af 8. juni 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for så vidt angår varer, der midlertidigt har forladt Unionens toldområde ad sø- eller luftvejen

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1140 af 8. juli 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til toldtariffen - nye opdelinger

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til toldtariffen - antidumpingtold

Tariferingsforordning

Nye grundforordninger på antidumping- og udligningstold (kodificerede udgaver)


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 248

Henvendelse af 29/7-16 vedrørende afgifter på nødder, fra Palle Rosenkilde, Mårslet

Bilag 250

Henvendelse af 4/8-16 vedrørende indfasningen af afgifter på elbiler, fra Forenede Danske Elbilister

Spørgsmål og svar

Spm. 560

Spm. om en redegørelse for den hollandske model for omvendt betalingspligt for moms, til finansministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Spm. 560 (omtryk)
Svar_SAU_560
Følgebrev SAU spm 560  Svar  

Spm. 561

Spm. om, hvilken effekt nedsættelsen af totalskadegrænsen fra 75 pct. til 65 pct. har haft i 2016, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Bilag - L69 - svar på spm 2 [DOK160546406].PDF
Bilag - SAU alm del - svar på spm 80 [DOK160546427].PDF
Bilag svar på MOF alm. del - spm 820 [DOK160753551].PDF
SAU alm del - svar på spm 561 DOK160490090  Svar  

Spm. 562

Spm. om hvilke tal, som Skatteministeriet baserer sine beregninger på, når man beregner, at det vil koste 110 mio. kr. at fastholde totalskadegrænsen ...
Udvalgsspørgsmål.pdf
Bilag - SAU alm del - svar på spm 429 [DOK160537179].PDF
Bilag - SAU alm del - svar på spm 430 [DOK160537190].PDF
SAU alm del - svar på spm 562 DOK160490102  Svar  

Spm. 563

Spm. om oversendelse af en tabel med virkninger af danske afgiftsændringer på spiritus, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar - SAU alm del spm 563X  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse