Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


MomsMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om moms, told og afgifter.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

MomsMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Lars Gosvig.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, SkatteMail og  Folketingsbilag.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Sidste udkald for ejertidsnedslag på gamle hovedaktionæraktier
Mange af de ejere af gamle hovedaktionæraktier, som den 1. februar 2020 formentlig mister deres ejertidsnedslag, bør overveje at sælge aktierne forinden, også selvom det betyder en fremrykning af aktieskatten

Medtaget i vores database: 21-01-2020
BDO
Beskatning af gevinstrejser
Mange virksomheder sender kunder på rejser i både ind- og udland med alt betalt. Ofte sammen med nogle af virksomhedens medarbejdere. Den slags kan give skattemæssige udfordringer både for vinderne og for de

Medtaget i vores database: 21-01-2020
BDO
Borgere med offentlig gæld må selv finde deres rentefradrag
De, der betaler af på gæld til Gældsstyrelsen, må selv finde ud af, hvor stor en del af deres betaling, de kan trække fra på årsopgørelsen som rentefradrag. Det er besværligt, men belønningen vil være stor for de fleste

Medtaget i vores database: 21-01-2020
BDO
Flere og flere betaler skat af fryns
Antallet af lønmodtagere, der betaler skat af frynsegoder i form af weekendophold, bonusrejser og den slags, er langsomt stigende, men den gennemsnitlige værdi af de skattepligtige goder flytter sig ikke meget

Medtaget i vores database: 21-01-2020
BDO
Nethandel, skoler
Handel over internettet er efterhånden dagligdag for de fleste. Vi sammenligner priser og køber varer eller ydelser hos den leverandør, som kan give den bedste pris. Når vi handler som privatpersoner har det, i store træk, ingen betydning, om leverandøren er etableret i Danmark eller et andet EU...

Medtaget i vores database: 23-01-2020
Beierholm
B-skat for januar 2020 - ikke trukket
Vær opmærksom på, at B-skat for januar 2020 ikke er trukket via PBS

Medtaget i vores database: 24-01-2020
Beierholm
Energiafgiftsfolder 2020
Overblik over godtgørelser og satser

Medtaget i vores database: 20-01-2020
Deloitte
Brexit – sidste udkald
Den 31. januar 2020 forlader Storbritannien EU og herefter vil en overgangsperiode træde i kraft indtil den 31. december 2020. Derfor er det nu ved at være sidste udkald for at blive klar til Brexit.

Medtaget i vores database: 21-01-2020
PwC
36.000 grundejere betaler grundskyld af fejlagtigt ansat grundskatteloft
Tusindvis af grundejere har sandsynligvis betalt for meget eller for lidt i grundskyld grundet en systemfejl hos Skatteforvaltningen. Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en endelig opgørelse over omfanget af de systemfejl, der medfører ansættelsen af de fejlagtige beskatningsgrundlag.

Medtaget i vores database: 25-01-2020
PwC
Nyt om skat, uge 4 - Det skal du vide om moms i 2020
PwCs årlige momsvejledning er ude. I Momsvejledning 2020 bliver du klogere på de mest almindelige momsregler, som danske virksomheder har brug for at kende til i forbindelse med bogføringen. Find ud af, hvad der er kommet til af nye ændringer, så du undgår dyre fejl.

Medtaget i vores database: 25-01-2020
PwC
Tjeklisten til selvangivelsen 2019 (for selskaber)
I lighed med tidligere år har vi udarbejdet en tjekliste til selvangivelsen for selskaber for indkomståret 2019. Tjeklisten er et hjælpeværktøj, som opstiller en lang række spørgsmål, der sikrer, at de nødvendige overvejelser i forbindelse med selvangivelsen bliver foretaget. Det gælder forhold, som er aktuelle hvert år, men tjeklisten hjælper også med at få særlige risici og nye regler med ind i selvangivelsesprocessen. Når du åbner tjeklisten, kan du navigere rundt ved hjælp af fanebladene i bunden.

Medtaget i vores database: 25-01-2020
Revisionsinstituttet
Uddelinger fra hjælpe- og understøttelsesfonde
Hjælpe- og understøttelsesfonde er karakteriseret ved, at deres formål er at yde støtte til eller forbedre kårene for personer, der er eller har været ansat i arbejdsgiverens virksomhed, eller deres pårørende. Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra arbejdsgiveren. Ri sætter fokus på den skattemæssige behandling af arbejdsgiverens bidrag samt uddelinger af fondens midler.

Medtaget i vores database: 24-01-2020
Revisionsinstituttet
Beskatning af overenskomstfonde
Skatterådet har i 2019 i mindst 2 tilfælde behandlet den skattemæssige status for overenskomstfonde.

Medtaget i vores database: 24-01-2020
Dansk Revision
Skatteministeriet offentliggør Skatteøkonomisk Redegørelse 2019
Publikationen Skatteøkonomisk Redegørelse afdækker hovedlinjerne i skattepolitikken og går i dybden med analyser og beregninger på tre aktuelle områder.

Medtaget i vores database: 22-01-2020