Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


MomsMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om moms, told og afgifter.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

MomsMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Lars Gosvig.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, SkatteMail og  Folketingsbilag.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Virksomhedssalg: Skat, når der betales med aktier
Når en virksomhed sælges, er det langt fra altid, at det sker mod kontant betaling. Ofte betales købesummen helt eller delvist med aktier i den købende virksomhed, og det giver nogle skattemæssige udfordringer.

Medtaget i vores database: 21-08-2019
BDO
Skatteguide for studerende
Mange unge synes, at det med skat er svært, men det er det faktisk ikke. Nøglen til at undgå skattebøvl består i at få sig et skattekort, som er baseret på de rigtige tal.

Medtaget i vores database: 21-08-2019
BDO
Nye momsregler i forhold til trekantshandel og kædehandel
De nye og forenklede regler for trekantshandel er allerede trådt i kraft, mens reglerne for kædehandel først ændres med virkning fra nytår. Mange virksomheder har brug for at se nærmere på deres momsmæssige setup.

Medtaget i vores database: 21-08-2019
BDO
Kun få bøder for skattesnyd
I modsætning til hvad mange sikkert tror, så er statens indtægter fra bøder for skatte- og momssnyd faktisk relativt beskedne. De udgør fx kun en brøkdel af indtægterne fra fartbøder. Kun få virksomheder får bøder

Medtaget i vores database: 21-08-2019
Deloitte
Momsrefusion ved køb i udlandet
Når en medarbejder tager på forretningsrejse i udlandet, dækker virksomheden ofte udgifter som restaurantbesøg og hotelophold. Under visse betingelser kan virksomheden få refusion for momsen af disse køb. Har I styr på, hvilke køb der giver ret til momsrefusion, og hvordan I skal søge?

Medtaget i vores database: 21-08-2019
Deloitte
Husk momsreguleringsforpligtelsen
Momsfradrag opnås på købstidspunktet, men din virksomhed er forpligtet til at regulere fradraget for investeringsgoder i hele reguleringsperioden, hvis anvendelsen til momspligtig aktivitet reduceres. Omvendt kan yderligere fradrag også opnås. Opgørelsen er i praksis ofte kompleks.

Medtaget i vores database: 23-08-2019
EY
IFRIC 23 - Usikre skattepositioner
IFRIC 23 medfører, at usikre skattepositioner altid skal indregnes i balancen. IFRIC 23 definerer, hvilke forudsætninger der skal lægges grund for indregning og måling af usikre skattepositioner og stiller nye specifikke krav til målingen af sådanne skattepositioner, som der ikke tidligere har været praksis for i danske virksomheders årsrapporter.

Medtaget i vores database: 20-08-2019
PwC
Nyt om skat, uge 34 - Ny regering - nye skatteregler
Den nye regering har sammen med det parlamentariske grundlag lavet et fælles politisk forståelsespapir, der skal sætte retningen for regeringens kommende arbejde. Vi gennemgår de væsentligste punkter, der kan få betydning for skatteområdet.

Medtaget i vores database: 24-08-2019
Dansk Revision
Momsafregningen nærmer sig
Næste frist for indberetning og betaling af moms er den 2. september 2019.

Medtaget i vores database: 22-08-2019
Folketingets Ombudsmand
Ombudsmanden: Afgørelse fra en offentlig myndighed kan ikke kaldes et tilbud
Når skattemyndighederne beslutter, at en borger kan få eftergivet gæld til det offentlige, er det en afgørelse – og ikke et tilbud. Det har ombudsmanden fastslået i en konkret sag, hvor en kvinde modtog et ”tilbud” fra SKAT.

Medtaget i vores database: 21-08-2019
World Trade Organization
Registration opens for public hearing in “EU — Additional Duties on Certain Products from the United States”
At the request of the parties in the dispute “European Union — Additional Duties on Certain Products from the United States” (DS559), the panel has agreed to open its first substantive meeting with the parties to public viewing. The viewing will take place at WTO headquarters in Geneva on 24 September 2019.

Medtaget i vores database: 22-08-2019
World Customs Organization
WCO Mercator Programme diagnostic mission for the Philippines Bureau of Customs
At the request of the Philippines Bureau of Customs (BOC), the WCO conducted a diagnostic support mission on the implementation of the WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) from 1 to 9 August 2019 in Manila, the Philippines.

Medtaget i vores database: 20-08-2019
World Customs Organization
The INAMA Project supports 9 Asian and sub-Saharan African Customs administrations in the fight against Illegal Wildlife Trade
In an effort to ensure continued traction in the fight against Illegal Wildlife Trade (IWT) across Asian and sub-Saharan African countries, nine expert national support missions were conducted under the auspices of the INAMA Project in July and August 2019. Administrations supported included Angola, Botswana, Cambodia, Cameroon, Lao PDR, Nigeria, Tanzania, Thailand and Togo.

Medtaget i vores database: 23-08-2019