Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


MomsMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om moms, told og afgifter.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

MomsMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Lars Gosvig.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, SkatteMail og  Folketingsbilag.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Moms af erstatninger for kontraktbrud
Normalt skal der ikke betales moms af erstatninger for opsigelse af en kontrakt, men det er kun en tommelfingerregel. Det afhænger nemlig af de konkrete forhold. I en nylig dom nåede retten frem til det modsatte resultat

Medtaget i vores database: 26-05-2020
BDO
Seneste nyt om tilbagebetaling af ejendomsskat
Der er stadig udsigt til fest i provinsen, når Skattestyrelsen til næste år begynder at tilbagebetale for meget opkrævet ejendomsskat, men faktisk er 85.000 boligejere i al ubemærkethed gledet ud af ordningen

Medtaget i vores database: 26-05-2020
BDO
Måske slut med familierabat ved overdragelse af ejendomme
Skattestyrelsen gør det nu stjerneklart, at skattemyndighederne ikke føler sig bundet af de offentlige vurderinger – hverken de gamle eller de nye – hvis der er forhold, der taler for, at den faktiske værdi er højere eller lavere.

Medtaget i vores database: 26-05-2020
BDO
Den skattefrie seniorpræmie – beskæftigelseskravet nedsættes
Personer født i første halvår af 1954 skal nu i gennemsnit kun arbejde 20 timer om ugen i de første 12 måneder efter, at de nåede folkepensionsalderen for at være berettigede til den skattefrie seniorpræmie.

Medtaget i vores database: 26-05-2020
BDO
Tilskudspulje skal forhindre markante prisstigninger på fjernvarmeregningen
Staten har afsat 26 mio. kroner over de næste fire år til rådgivningsydelser for varmeværker, som har mistet de økonomiske støttemidler – de såkaldte grundbeløb.

Medtaget i vores database: 28-05-2020
Beierholm
COVID-19 - Udlandsdanskere,...
COVID-19 har medført store praktiske begrænsninger for, hvor en person kan opholde sig, hvor arbejdet kan udføres fra, og hvordan en virksomhed kan drive forretning m.v. Regeringen foreslår derfor en række midlertidige lempelser af skattereglerne for udlandsdanskere m.fl. i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den...

Medtaget i vores database: 29-05-2020
Deloitte
New model for dividend taxation – relief at source
Under the new model reduced withholding tax rates are applied at source. Danish banks assume objective liability in case of underwithholding provided they can recover any losses from the foreign banks. Accordingly, it is a prerequisite that the foreign banks choose to join the model.

Medtaget i vores database: 28-05-2020
PwC
Udskudte betalingsfrister for skatter og lempelser for særlige grupper
Regeringen foreslår, at betalingsfrister for a-skat, am-bidrag og moms udskydes. Derudover foreslår regeringen en midlertidig lempelse for særlige grupper, der...

Medtaget i vores database: 30-05-2020
PwC
Skatteministeriet indgår aftale med bankerne om ny model for udbytteskat
Skatteministeriet har indgået principaftale med Finans Danmark om ny model for opkrævning af udbytteskat, som skal være nemmere at administrere og samtidig...

Medtaget i vores database: 30-05-2020
Redmark
Midlertidige lempelser for udlandsdanskere, udstationerede medarbejdere og personer på forskerskatteordningen på vej
Coronapandemien har medført store begrænsninger for, hvor en person kan opholde sig, hvor et arbejde kan udføres fra, og hvordan en virksomh ...

Medtaget i vores database: 28-05-2020
Revisorgruppen Danmark
Lovforslag om ejendomsskatter
Udsigt til lavere ejendomsskatter

Medtaget i vores database: 27-05-2020
Dansk Revision
Kør godt hjem fra udlandet uden ekstra afgift
Danskerne kan bruge deres udenlandske bil til at komme hjem i yderligere to måneder

Medtaget i vores database: 26-05-2020
Selskabsadvokaterne
Personalegoder
Mange medarbejdere får personalegoder under deres ansættelse. Personalegoder kan være mange ting, såsom:- Frokostordning- Mobiltelefon- Bærbar PC- Sundhedsforsikring- Firmabil- m.v. Mange medarbejdere har også personalegoder, uden at der i deres ansættelseskontrakt står noget herom....

Medtaget i vores database: 27-05-2020