Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden fra den 23-03-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret på grundlag af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen, herunder anser forhøjelsen vedr. en afgiftsperiode for ugyldig.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 04-02-2020
Læst 2 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for indgående afgift (købsmoms). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-02-2020
Læst 2 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 15-01-2020
Læst 1 gang
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for 2014 og 2015. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-02-2020
Læst 1 gang
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Der klages over, at SKAT har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2009 og 2010 vedrørende tab på gæld i fremmed valuta, jf. kursgevinstlovens § 23. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-02-2020
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Der klages over, at SKAT har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2009 og 2010 vedrørende tab på gæld i fremmed valuta, jf. kursgevinstlovens § 23. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-02-2020
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt SKATs afgørelse er ugyldig. Landsskatteretten anser afgørelsen for ugyldig.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 25-02-2020
Læst 2 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning