Ikke offentliggjorte afgørelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden fra den 20-01-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet selskabet antidumpingtold og importmoms som følge af en efterkontrol af selskabets import af køkken- og bordservice, toiletartikler, vaser og urtepotteskjulere, fremstillet af keramisk materiale. SKAT ændrede bl.a. den af selskabet angivne KN-position 9505 for diverse ophæng af porcelæn til KN-position 6913. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-11-2019
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens momstilsvar idet klageren er anset for at være en afgiftspligtig person og betalingspligtig for ydelserne leveret i Danmark. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 19-11-2019
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har anset selskabets salg af en ejendom for at være momspligtigt, jf. momslovens § 4 og § 13, stk. 1, nr. 9, litra b.Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 04-12-2019
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-12-2019
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-11-2019
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer ansættelsen yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 29-11-2019
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-11-2019
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-11-2019
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten hjemviser sagen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 09-12-2019
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til telefon og arbejdstøj. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-12-2019
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
SKAT har udstedt bindende tariferingsoplysning (herefter benævnt BTO) på et system til transport af rør. SKAT har tariferet systemet i position 7616.99.90.99 som en vare af aluminium. Selskabet er af den opfattelse, at systemet skal tariferes i position 8609.00.90.00 som en godsbeholder.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 02-12-2019
Emne: Told