Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 30-10-2019 til 05-11-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendt købsmoms vedrørende brændstof og vedligeholdelse. Landsskatteretten godkender momsfradrag for vedligeholdelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 17-09-2019
Læst 54 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Erhvervelsesmoms
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet klageren betaling af erhvervelsesmoms, idet klageren har købt en Honda motorcykel i Sverige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-10-2019
Læst 56 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-10-2019
Læst 35 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms af ydelser fra udlandet
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet EU-moms, idet selskabet har købt momspligtige ydelser i et andet EU-land. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-10-2019
Læst 46 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Salg af private heste
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT har fundet, at virksomheden ikke har godtgjort, at der er tale om salg af private heste. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-10-2019
Læst 34 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af foreløbig fastsættelse
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af foreløbig fastsættelse af moms (FF). Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-10-2019
Læst 46 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Økonomisk rådgivning
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til økonomisk rådgivning. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 04-10-2019
Læst 51 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere tinglysningsafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af skøde i forbindelse med et ejerskifte. SKAT har beregnet tinglysningsafgiften på baggrund af den seneste offentliggjorte ejendomsværdi. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-10-2019
Læst 23 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for 2012 og 2013. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-10-2019
Læst 30 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har afslået legatets anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen med hensyn til fradrag for hensættelser og således ikke imødekommet anmodningen om, at der foretages fradrag for hensættelser og at legatet kan fortsætte med at opgøre beskatning efter realisationsprincippet. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 09-10-2019
Læst 19 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning