Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 30-05-2019 til 05-06-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 26-04-2019
Læst 37 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse momsfradrag
Klagen vedrører nægtet eller nedsat momsfradrag for en række udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-04-2019
Læst 28 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms. Landsskatteretten godkender fradrag.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 25-04-2019
Læst 52 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønsumsafgift - metode
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet skal afregne lønsumsafgift som en finansiel virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-04-2019
Læst 30 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen for årene 2007 og 2008. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-04-2019
Læst 21 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning