Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 28-11-2019 til 04-12-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører ansættelse af momstilsvar efter manglende angivelse af moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen for det ene af de to omhandlede år og nedsætter tilsvaret til nul i det andet.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 24-10-2019
Læst 38 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Underleverandørydelser
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-10-2019
Læst 45 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen skyldes, at SKAT, efter en kontrol i virksomheden, har forhøjet virksomhedens betaling af chokolade- og sukkervarerafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-11-2019
Læst 51 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering
Sagen drejer sig om, at SKAT har efteropkrævet selskabet told med 4.550,80 kr., for indførsel af fire partier fliser af sandsten. Kravet mod selskabet er opstået som følge af, at SKAT har ændret varekoden på fliserne. SKAT har ændret selskabets tarifering fra position 2516 20 00 00 og 6802 10 00 00 med tarifmæssig told på 0 % til position 6802 99 90 90 med tarifmæssig told på 1,7 %. Endvidere har SKAT forhøjet toldværdien, hvilket ikke er påklaget. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse og nedsætter toldopkrævningen til 0 kr.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 04-11-2019
Læst 27 gange
Emne: Told