Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 27-05-2020 til 02-06-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Passiv forædling
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fritagelse for importafgifter for nav, der var udført under proceduren for passiv forædling. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 06-05-2020
Læst 46 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering og passiv forædling
Klagen skyldes, at SKAT har ændret varekoden for selskabets import af batterier til el-cykler fra KN positionskode 8507 80 00 90, som omfatter batterier, til samme KN position som el-cyklerne, KN positionskode 8711 90 10 00. Derudover har SKAT nægtet fritagelse for importafgifter for nav, der var udført under proceduren for passiv forædling. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedrørende tarifering, men ændrer SKATs afgørelse vedrørende anvendelse af proceduren for passiv forædling.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 06-05-2020
Læst 35 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering og passiv forædling
Klagen skyldes, at SKAT har ændret varekoden for selskabets import af batterier til el-cykler fra KN positionskode 8507 80 00 90, som omfatter batterier, til samme KN position som el-cyklerne, KN positionskode 8711 90 10 00. Derudover har SKAT nægtet fritagelse for importafgifter for nav, der var udført under proceduren for passiv forædling. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse vedrørende tarifering, men ændrer SKATs afgørelse vedrørende anvendelse af proceduren for passiv forædling.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 06-05-2020
Læst 33 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - køb af ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT har anset selskabets køb af en grund med en bygning som en momsfritaget levering af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-05-2020
Læst 54 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Der klages over, at SKAT har afslået klagerens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2009, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, jf. stk. 2, vedrørende klagerens tab på sine lagerbeskattede værdipapirer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-05-2020
Læst 44 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning