Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 27-04-2020 til 03-05-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Antidumpingtold og importmoms
Klagen vedrører opkrævning af antidumpingtold og importmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 26-03-2020
Læst 40 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag mm
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for købsmoms, bl.a. ved leasing og køb af biler herudover også forhøjelse af salgsmoms. Påstand om ugyldighed. Samlet forhøjer Landsskatteretten ansættelsen yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 03-04-2020
Læst 36 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
A-skat, AM-bidrag, hæftelse herfor og momsfradrag
Klagen vedrører pålæg om indbetaling af A-skat og AM-bidrag og hæftelse herfor samt Nedsættelse af fradrag for købsmoms og tilsvarende nedsættelse af skattepligtigt resultat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 01-04-2020
Læst 59 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for udgifter som Skattestyrelsen har anset for at vedrøre anden afgiftsperiode, for at være private, hvor grundbilag mangler samt udgifter der ikke er dokumenterede. Landsskatteretten godkender momsfradrag delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 03-04-2020
Læst 38 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af tinglysningsafgift for tinglysningen af en endelig bodeling på en ejendom. Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse om opkrævning til 0 kr.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 30-03-2020
Læst 24 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Retskraft af gæld
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at klagerens gæld vedrørende tidligere virksomhed er retskraftig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-03-2020
Læst 44 gange
Emne: Inddrivelse