Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 25-09-2019 til 01-10-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Fraførsel fra toldoplag
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet told og importmoms af et parti varer, der blev fraført toldoplag, inden de var frigivet i NCTS systemet og henført under en toldprocedure. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-06-2019
Læst 39 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig økonomisk virksomhed mv.
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT dels ikke har anset stutteridriften for at være drevet som selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1 samt ikke har anset det for dokumenteret, at der er leveret finansielle ydelser omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11. Landsskatteretten ændrer afgørelsen for så vidt angår stutteridriften, der anses for selvstændig økonomisk virksomhed.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 10-07-2019
Læst 60 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT skønsmæssigt har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 03-07-2019
Læst 35 gange
Emne: Moms