Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 23-10-2019 til 29-10-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering
Sagen drejer sig om, at SKAT har efteropkrævet selskabet told og importmoms for 664 indførsler af 10 forskellige rørfittings. Kravet mod selskabet er opstået som følge af, at SKAT har ændret varekoden på de forskellige former for rørfittings indført fra Schweiz og USA. SKAT har ændret selskabets tarifering fra position 7307.22.10.90 i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) med en toldsats på 0 til positionerne 7307.29.10.90 og 7307.22.90.90. med en toldsats på 3,7 %. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse for fem rørfittings af typen straight tube fittings, således at rette tarifering for disse er position 7307.22.10.90. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse for to rørfittings af typerne tees union og cross union, således at rette tarifering for disse er position 7307.29.10.90.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 27-09-2019
Læst 22 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Underleverandørydelser
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til nogle af underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-09-2019
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Hestehold og revisor
Klagen vedrører nedsættelse af købsmoms for udgifter til hestehold og udgifter til revisorhonorar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-09-2019
Læst 33 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Trafikspejl og vagtvætn
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms på trafikspejl og vagtværn. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-09-2019
Læst 31 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Trekantshandel
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets brug af trekantshandelreglerne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-09-2019
Læst 53 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Underleverandørydelser
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for fremmed arbejde for en række af virksomhedens underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-09-2019
Læst 38 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens angivne momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 30-09-2019
Læst 28 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om opkrævning af registreringsafgift, da det er SKATs opfattelse at køretøjet er anvendt i Danmark i strid med bestemmelserne i registreringsafgiftsloven samt registreringsbekendtgørelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-09-2019
Læst 31 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told som følge af, at SKAT har ændret toldtarifkoden for fiskeudskæringer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 30-09-2019
Læst 26 gange
Emne: Told