Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 20-11-2019 til 26-11-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Telefon og arbejdsværelse
Klagen vedrører nedsat fradrag for købsmoms af udgifter til telefon og til arbejdsværelse (el og vand). Landsskatteretten forhøjer fradragsretten til telefon men ikke vedr. arbejdsværelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 31-10-2019
Læst 39 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at drive uregistreret virksomhed her i landet og som følge heraf har ansat klagerens momstilsvar. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 28-10-2019
Læst 41 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-10-2019
Læst 30 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for indgående afgift (købsmoms) vedrørende private udgifter og fordeling af udgifter mellem klagerens selskab og virksomhed. Landsskatteretten anser afgørelsen vedrørende private udgifter for ugyldig og forhøjer afgiftstilsvaret yderligere vedrørende fordelingen af udgifter.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 23-10-2019
Læst 42 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører SKAT's opgørelse af klagerens momstilsvar fra salg af metalskrot. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-10-2019
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for underleverandørydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-10-2019
Læst 32 gange
Emne: Moms