Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 20-04-2020 til 26-04-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens opgørelse af momstilsvaret vedrørende en anmodning om ekstraordinær genoptagelse jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1. Landsskatteretten hjemviser SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 20-01-2020
Læst 57 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - køb af ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT har anset selskabets køb af en grund med en bygning som en momsfritaget levering af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-01-2020
Læst 60 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms ved indførsel
Klagen skyldes, at SKAT har givet klageren afslag på hans anmodning om godtgørelse af moms opkrævet efter reparation af klagerens ur i Schweiz. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-03-2020
Læst 37 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms vedrørende tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 20-03-2020
Læst 80 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift - påtegning på skøde
Klagen vedrører SKATs opkrævning af tinglysningsafgift som følge af klagerens tinglysning af en påtegning på
et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-03-2020
Læst 24 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift - pantebreve
Klagen vedrører nægtet godtgørelse af tinglysningsafgift for tinglysning af to pantebreve. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-03-2020
Læst 24 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Modregning
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget modregning i overskydende beløb fra Skattekontoen til dækning af klagerens gæld vedrørende B-skat, opkrævningsgebyr samt inddrivelsesrenter. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 06-01-2020
Læst 72 gange
Emne: Inddrivelse