Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 19-12-2019 til 25-12-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-11-2019
Læst 31 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-11-2019
Læst 30 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Rejsegod
Klagen skyldes, at Toldstyrelsen har opkrævet klageren told og afgifter i forbindelse med indførsel af cigaretter ved klagerens indrejse i Danmark fra Namibia. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-11-2019
Læst 25 gange
Emne: Afgift, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skadesløsbrev til sikring af et fordringspant i virksomheden. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-11-2019
Læst 17 gange
Emne: Afgift