Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 18-07-2020 til 24-07-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT, med fristgennembrud, har forhøjet virksomhedens momstilsvar baseret på oplysninger i årsregnskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-06-2020
Læst 16 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for moms til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-06-2020
Læst 4 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momspligt - kursusydelser
Klagen skyldes, at SKAT har svaret ”Nej” til det et svensk selskabs spørgsmål om, om selskabets leverancer af FFP-kursusydelser som underleverandør til uddannelser inden for flyvelederområdet er momspligtige i henhold til momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten ændrer svaret til et "Ja".
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 15-06-2020
Læst 32 gange
Emne: Moms