Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 18-06-2019 til 24-06-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for 4. kvartal 2008, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1. nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-05-2019
Læst 25 gange
Emne: Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at have drevet selvstændig økonomisk virksomhed, og at SKAT som følge heraf har efteropkrævet klageren moms. Landsskatteretten finder ikke, at klageren i perioden ikke var at anse som en afgiftspligtig person.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 08-05-2019
Læst 35 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgift til moms i indkomstopgørelsen
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens overskud af virksomhed som følge af, at klageren har fratrukket udgift til salgsmoms i opgørelsen af indkomst fra sit solcelleanlæg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-05-2019
Læst 32 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgift til moms i indkomstopgørelsen
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens overskud af virksomhed som følge af, at klageren har fratrukket udgift til salgsmoms i opgørelsen af indkomst fra sit solcelleanlæg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-05-2019
Læst 20 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Udgift til moms i indkomstopgørelsen
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens overskud af virksomhed som følge af, at klageren har fratrukket udgift til salgsmoms i opgørelsen af indkomst fra sit solcelleanlæg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-05-2019
Læst 24 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af auktionsskøde
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der ved køb af ejendom på tvangsauktion og ved efterfølgende tinglysning af auktionsskøde skal svares tinglysningsafgift på baggrund af budsummen tillagt størstebeløbet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-05-2019
Læst 18 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Komfortkøling
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet elafgift idet selskabet har anvendt elektricitet til komfortkøling, som ikke er anset for målt, og uden at der var afregnet afgift af elforbruget efter standardsatserne, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 5. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-05-2019
Læst 53 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told som følge af, at SKAT har ændret varekoden i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) for et vareparti af oppustelige badebolde af plastik. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 15-05-2019
Læst 13 gange
Emne: Told