Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 18-01-2020 til 24-01-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-12-2019
Læst 80 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udlejning af fast ejendom og prostitution
Klagen skyldes, at SKAT har anset de af klageren modtagne vederlag fra udlejning af fast ejendom og levering af seksuelle ydelser for momspligtige. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen betragteligt, primært af formelle grunde.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 19-11-2019
Læst 77 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momspligt - botilbud for udviklingshæmmede beboere
Klagen skyldes, at SKAT har anset fonden for at have foretaget momspligtige leverancer. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 29-11-2019
Læst 51 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT alene har anerkendt fradrag på 20 % af den indgående afgift vedrørende udgifter til etablering af oplevelsesplatform og havnefront/granittrappe. SKAT har som følge heraf nedsat selskabets købsmoms. Landsskatteretten godkender fuldt fradrag.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 20-11-2019
Læst 90 gange
Emne: Moms