Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 17-06-2020 til 23-06-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Ændringer af momstilsvaret
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvar - både salgsmoms, købsmoms og godtgørelse af energiafgift hos klager, der i et og alt ikke anser sig momspligtig. Landsskatteretten stadfæster i al overvejende grad.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-04-2020
Læst 31 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar af uregistreret virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 18-03-2020
Læst 23 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - internet
Klagen vedrører nedsat fradrag for købsmoms af udgifter til internet. Landsskatteretten stadfæster med en lille ændring.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-05-2020
Læst 20 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for udgifter til TV/internet, telefoni og tøj. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 27-05-2020
Læst 28 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af rettens afgørelse
Selskabet har den 30. marts 2020 bedt Landsskatteretten om at genoptage afgørelsen med sagsnummer 15-1964895. Sagen blev afgjort den 13. januar 2020 og vedrører manglende regulering af moms af kreditnotaer. Landsskatteretten nægter at genoptage afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Nægtet
Afsagt: 25-05-2020
Læst 22 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af foreløbig fastsættelser
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af foreløbiger fastsættelse af moms i momsperioder der er forældelde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-05-2020
Læst 40 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar hos kørelærer baseret på, hvor mange elever kørelæreren har haft til teori- og/eller praktisk prøve. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 18-05-2020
Læst 19 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Opgørelse af momsfradragsret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet foreningens momstilsvar idet foreningens fradrag for købsmoms skal opgøres efter momslovens § 38, stk. 2. Landsskatteretten finder ikke grundlag for at begrænse fondens fradragsret.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 26-05-2020
Læst 42 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere salgsmoms og nægtet momsfradrag
Klagen vedrører yderligere salgsmoms vedrørende fakturaer og skønnet meromsætning samt ikke godkendt fradrag for købsmoms vedrørende telefon og internet samt diesel. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen med nedsættelse af de ikke godkendte momsfradrag.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 26-05-2020
Læst 24 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af elafgift og mineralolieafgift.
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget ekstraordinær genoptagelse af klagerens godtgørelse af elafgift og mineralolieafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 15-05-2020
Læst 43 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Elafgiftsgodtgørelse mv.
Klagen skyldes, at SKAT har fundet, at elektricitet anvendt til ventilation og køleanlæg i forbindelse med støbejernsproduktion ikke anvendes direkte til opvarmning i metallurgiske processer, jf. dagældende elafgiftslovs § 11 e, stk. 2. SKAT har endvidere anset, at elektricitet anvendt til køleanlæg ikke er medgået til tung proces. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2020
Læst 28 gange
Emne: Afgift