Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 16-10-2019 til 22-10-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Forældelse
Klagen skyldes, at SKAT alene delvist har imødekommet virksomhedens efterangivelse af moms samt godtgørelse af elafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-09-2019
Læst 96 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Varer unddraget toldsyn
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet told, moms og morarenter for et parti varer, der var unddraget toldtilsyn. Landsskatteretten nedsætter SKATs opkrævning til 0 kr.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 30-08-2019
Læst 46 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Fraførsel fra toldoplag
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet told og moms med henvisning til, at der ikke er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at de pågældende varer fra toldoplag er blevet genudført af EU’s toldområde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 23-11-2018
Læst 44 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT har undladt at imødekomme en ansøgning om momsgodtgørelse for momsbeløbet af sagsomkostninger, der er blevet pålagt selskabet i forbindelse med en retssag i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-09-2019
Læst 43 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-09-2019
Læst 61 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen vedrører nedsættelse af købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-09-2019
Læst 49 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører ansættelse af yderligere momstilsvar af udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-08-2019
Læst 41 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører næghtet genoptagelse af momstilsvaret for 3. kvartal 2014. Landsskatteretten hjemviser sagen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 30-08-2019
Læst 48 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for tab på debitorer idet kravet ikke er endeligt konstateret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-09-2019
Læst 58 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Privat andel af køreskolebil
Klagen vedrører regulering af momsfradrag vedrørende driftsudgifter på køreskolebiler - privat andel. Landsskatteretten godkender yderligere momsfradrag.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 12-09-2019
Læst 46 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret primært med baggrund i udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-09-2019
Læst 40 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Fradrag for købsmoms
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms på udgift til TV-apparat og TV-ophæng. Landsskatteretten godkender fradrag.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 09-09-2019
Læst 62 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af afgiftstilsvaret
Klagen vedrører SKATs afslag på en anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret vedrørende betaling af yderligere tinglysningsafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 25-09-2019
Læst 41 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen vedrører SKATs har ekstraordinære genoptagelse af SKATs krav om regulering af registreringsafgift og brugtvognsmoms. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen vedrørende moms.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 19-09-2019
Læst 40 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet ikke kan få godtgjort variabel tinglysningsafgift i forbindelse med aflysning af et pantebrev i en ejendom, idet der ikke er betalt variabel tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af pantebrevet, jf. tinglysningsafgiftslovens § 23, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 09-09-2019
Læst 36 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets betaling af chokolade- og sukkervareafgift. I forhøjelsen indgår afgift af afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, som selskabet har erhvervet og videresolgt, hvoraf der ikke er betalt afgift, og hvoraf selskabet hæfter solidarisk med selskabets leverandør for betaling af afgiften. Videre har SKAT forhøjet selskabets betaling af moms herunder er det SKATs opfattelse, at selskabet hæfter solidarisk med selskabets leverandør for betaling af moms. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, og nedsætter selskabets betaling af salgsmoms, erhvervelsesmoms og købsmoms.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 27-09-2019
Læst 49 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Olieafgift - erhvervsmæssig sejlads
Klagen skyldes, at SKAT ikke anser selskabet for berettiget til at få godtgjort mineralolieafgift samt opnå afgiftsfritagelse for mineralolieafgift, CO2-afgift og NOx-afgift da SKAT finder, at selskabets olieforbrug til selskabets gravemaskine, som er placeret på selskabets skib, ikke falder under forbrug til erhvervsmæssig sejlads og derved ikke er afgiftsfritaget/godtgørelsesberettiget, jf. bl.a. mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 2. Hertil finder SKAT, at selskabet har handlet groft uagtsomt i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 for perioden. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 28-06-2019
Læst 73 gange
Emne: Afgift