Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 16-03-2020 til 22-03-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med et lille beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 06-02-2020
Læst 14 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for udgifter til kursus. Landsskatteretten godkender fradrag.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 05-02-2020
Læst 42 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms vedrørende udgift til advokat mm. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-02-2020
Læst 33 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmoms på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-02-2020
Læst 17 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Repræsentation, skærmbriller og arbejdsværelse
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for udgifter til repræsentation, skærmbriller og arbejdsværelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-02-2020
Læst 35 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet både ekstraordinær og ordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten godkender genoptagelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 07-02-2020
Læst 35 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæsig fastsættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-02-2020
Læst 20 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret dels på baggrund af et skøn dels fra varelager udtaget til privat forbrug. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-02-2020
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten finder, at SKATs ansættelse af klagerens momstilsvar ikke er rettidigt foretaget.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 03-02-2020
Læst 40 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar for afgiftsperioden. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-02-2020
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldesprimært, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten forhøjer det nægtede momsfradrag yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 09-01-2020
Læst 41 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Fordeling af el
Klagen vedrører bindende svar om fordeling af afgiftsbelagte indkøbt el og afgiftsfritagnet elproduktion fra VE-anlæg herunder om der skal betales afgift af EV-el der leveres til lejere. Landsskatteretten ændrer det bindende svar i ovensstemmelse med klagers påstand.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 22-01-2020
Læst 55 gange
Emne: Afgift