Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 14-12-2019 til 20-12-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag og elafgiftsgodtgørelse
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til telefon og elektricitet samt nægtet tilbagebetaling af elafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-11-2019
Læst 46 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Gave eller honorar
Klagen skyldes, at SKAT har anset et modtaget beløb som et momspligtigt honorar i stedet for en gave. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 20-11-2019
Læst 36 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvar på baggrund af bankindsætninger. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 12-11-2019
Læst 36 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 15-11-2019
Læst 39 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen vedrører en anmodning om godtgørelse af tinglysningsafgift for tinglysningen af et pantebrev. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 21-11-2019
Læst 25 gange
Emne: Afgift