Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 14-11-2019 til 20-11-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Salgsmoms
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmomsen vedr. udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster i overvejende grad.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 15-10-2019
Læst 34 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag for telefoni. Landsskatteretten godkender fradrag delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 23-10-2019
Læst 42 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der ikke kan ske godtgørelse af et afgift i forbindelse med tinglysning af pantstiftende vedtægter i 272 ejerlejligheder, idet betingelserne for afgiftsgodtgørelse efter tinglysningsafgiftslovens § 9 ikke er opfyldte. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 21-10-2019
Læst 24 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Pantudvidelser
Klagen vedrører SKATs opkrævning af et afgiftsbeløb i forbindelse med tinglysning af to påtegninger om pantudvidelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 24-10-2019
Læst 29 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Ejerskifte
Klagen vedrører SKATs opkrævning af tinglysningsafgift som følge af klagerens tinglysning af skøde vedrørende ejerskifte. Landsskatteretten nedsætter afgiften med et mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 22-10-2019
Læst 23 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på selskabets anmodning om godtgørelse af tinglysningsafgift for påtegning på ejerpantebrev i forbindelse med overtagelse af en ejendom på tvangsauktion. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-10-2019
Læst 23 gange
Emne: Afgift