Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 12-09-2020 til 18-09-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Moms ved skrotning af biler
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med af en regulering af for meget fratrukket købsmoms samt manglende betaling af salgsmoms af virksomhedens levering af affaldsbehandlingsydelser for biler indleveret til affaldsbehandling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-08-2020
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for indgående moms. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 12-08-2020
Læst 38 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms ved salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT har anset selskabets salg af en ejendom for at være momspligtigt, jf. momslovens § 4, stk. 1, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 06-08-2020
Læst 55 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Hundepension
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar da drift af hundepension er ikke anset for udlejning af fast ejendom. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-07-2020
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører fastsættelse af yderligere momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 02-07-2020
Læst 10 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt moms
Klagen vedrører ændring af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 30-06-2020
Læst 7 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af selskabets godtgørelse af mineralolie-, gas- og elafgift
Sagen omhandler, hvorvidt SKAT har været berettiget til at foretage ekstraordinær genoptagelse af selskabets godtgørelse af mineralolie-, gas- og elafgift. Landsskatteretten godkender ekstraordinær genoptagelse med en mindre ændring af beløbet.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 02-07-2020
Læst 29 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Lønsumsafgift - konsekvensændring
Klagen vedrører opgørelse af lønsunmsafgift i forbindelse med at SKAT har nægtet fradrag for en række udgifter ved opgørelse af indkomsten. Med baggrund i sagen vedr. den skattepligtige indkomst ændrer Landsskatteretten SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 21-08-2020
Læst 21 gange
Emne: Afgift, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysning af skøve
Klagen vedrører SKATs opkrævning af tinglysningsafgift for tinglysningen af skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-08-2020
Læst 2 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Elafgiftsgodtgørelse
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet klagers anmodning om godtgørelse af elafgift, da udlejer ikke har specificeret afgiften på huslejefakturaen. SKAT har videre anført, at der ikke er mulighed for genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 05-08-2020
Læst 31 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Ugyldighed
Sagen vedrører spørgsmål om, hvorvidt SKATs afgørelse er ugyldig på grund af manglende fremsendelse af agterskrivelse forud for afgørelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-07-2020
Læst 84 gange
Emne: Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Aktiv forædling
Klagen skyldes, at SKAT har givet selskabet afslag på dets ansøgning om bevilling til aktiv forædling med tilbagevirkende kraft. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 20-07-2020
Læst 13 gange
Emne: Told