Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 11-09-2019 til 17-09-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Momstilsvar - interesseforbundne parter mv.
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet momstilsvaret for virksomheden. Landsskatteretten ændrer afgørelsen delvist ved, at opkrævningen af momsen alene skal ske med 20%.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 16-08-2019
Læst 45 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten godkender genoptagelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 02-08-2019
Læst 43 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører SKATs efteropkrævning af tinglysningsafgift på 9.000 kr. Landsskatteretten ændrer SKATs efteropkrævning til 0 kr.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 16-08-2019
Læst 26 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales 134.460 kr. mere i tinglysningsafgift for tinglysning af en påtegning til et ejerpantebrev på 8.850.000 kr., idet SKAT har anført, at der er tale om en udvidelse af pantet, jf. den dagældende tinglysningsafgiftslovs § 5, stk. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-08-2019
Læst 21 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Registreringsafgift
Klagen vedrører betaling af registreringsafgift som følge af ombygningen af en Porsche. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-08-2019
Læst 21 gange
Emne: Afgift