Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 11-07-2020 til 17-07-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Varekode og passiv forædling
Klagen skyldes, at SKAT har ændret varekoden for selskabets import af batterier til el-cykler fra KN positionskode 8507 80 00 90, som omfatter batterier, til samme KN position som el-cyklerne, KN positionskode 8711 90 10 00. Derudover har SKAT nægtet fritagelse for importafgifter for nav, der var udført under proceduren for passiv forædling. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen vedrørende tarifering, men ændrer afgørelsen vedrørende anvendelse af proceduren for passiv forædling.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 06-05-2020
Læst 8 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for udgifter til virksomhedens underleverandør. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-04-2020
Læst 5 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-04-2020
Læst 6 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens momsfradrag for diverse udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-05-2020
Læst 8 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skattefradrag for udgifter til moms
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet skattemæssigt fradrag for udgifter til moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-06-2020
Læst 18 gange
Emne: Moms, Skat
Journalnr XX/XXXXXXX
Nedsættelse af momsfradrag og skønsmæssig forhøjelse
Klagen vedrører nedsættelse af købsmoms og skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms. Landsskatteretten stadfæster nedsættelsen af købsmomsen og nedsætter den skønsmæssige forhøjelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 26-05-2020
Læst 9 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet af fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-05-2020
Læst 9 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Diverse momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets fradrag af købsmoms. Landsskatteretten ændrer delvist SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 15-06-2020
Læst 9 gange
Emne: Moms