Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 10-06-2020 til 16-06-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtet momsfradrag - delvist fordi der ikke er oppebåret momspligtig omsætning i virksomhedens levetid. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-05-2020
Læst 39 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-05-2020
Læst 37 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Frivillig registrering for udlejning af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om frivillig momsregistrering af erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom, idet SKAT ikke har anset udlejningen for erhvervsmæssig, jf. momslovens § 51, stk. 1 da der er tale om udlejning mellem interessenter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 15-05-2020
Læst 42 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvar
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvar for 4. kvartal 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-05-2020
Læst 27 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Moms af tøj
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms af tøj. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-05-2020
Læst 64 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Frivillig registrering for udlejning af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om frivillig momsregistrering af erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom, idet SKAT ikke har anset udlejningen for erhvervsmæssig, jf. momslovens § 51, stk. 1, da der er tale om udlejning mellem interessenter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-05-2020
Læst 28 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af afgift af flaskegas
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har godkendt klagerens godtgørelse af afgift vedrørende flaskegas. Det skyldes, at størrelsen afgiften for flaskegassen ikke fremgår af klagerens fakturaer for køb af denne. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-05-2020
Læst 44 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-05-2020
Læst 21 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told som følge af, at SKAT har ændret varekoden i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) for to sendinger bamseposer. Landsskatteretten nedsætter SKATs opkrævning til 0 kr.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 14-05-2020
Læst 25 gange
Emne: Told