Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 10-02-2020 til 16-02-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse for perioden 1. oktober 2006 til 31. marts 2010, idet SKAT ikke har anset det for godtgjort, at selskabets købsmoms og lønsumsafgift overstiger salgsmomsen for de omhandlede formidlingsydelser, hvorfor SKAT ikke har anset det for godtgjort, at selskabet har et krav mod SKAT, jf. SKM2010.228.SKAT. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-12-2019
Læst 14 gange
Emne: Afgift, Moms, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag og elafgiftsgodtgørelse
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmoms, nægtet fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til varme, el og telefon samt nægtet tilbagebetaling af elafgift. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 17-12-2019
Læst 50 gange
Emne: Afgift, Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 13-12-2019
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Valutakøretøj
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet selskabet registreringsafgift for en BMW i solidarisk hæftelse med føreren (lejeren) af køretøjet, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 5. SKAT finder ikke, at køretøjet kan anses som afgiftsfritaget i overensstemmelse med reglerne om valutaudlejning, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 15. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse, dog med ændret begrundelse.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 20-12-2019
Læst 22 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Maskeret udbytte - hestehold mv.
Klagen vedrører maskeret udbytte i form af hesthold og bl.a. avance ved salg af bil. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 18-12-2019
Læst 22 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af indkomstansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2007. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-12-2019
Læst 15 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning