Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 06-11-2019 til 12-11-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 09-10-2019
Læst 50 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Godtgørelse af elafgift mv.
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget ekstraordinær genoptagelse, af klagerens godtgørelse af elafgift. Baggrunden for genoptagelsen er, at klageren ikke har været berettiget til godtgørelse af elafgift, hvor klageren ikke har været forbruger af elektriciteten, ligesom klageren ikke har været berettiget til fuld godtgørelse for elektricitet anvendt til brug for rumvarme og varmt brugsvand. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 15-10-2019
Læst 112 gange
Emne: Afgift, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af klagerens skatteansættelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2008-2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-10-2019
Læst 37 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning