Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 06-03-2020 til 12-03-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Uregistreret virksomhed
Klagen vedrører ansættelse af momstilsvaret for uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-01-2020
Læst 16 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 22-01-2020
Læst 30 gange
Emne: Moms