Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 04-05-2020 til 10-05-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Rejsegods
Klagen skyldes, at Toldstyrelsen har afkrævet klageren told og afgifter i forbindelse med indførsel af cigaretter og vandpibetobak ved klagerens indrejse i Danmark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-04-2020
Læst 25 gange
Emne: Afgift, Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Brugtmomsordning
Klagen skyldes, at ikke har ændret selskabets afgiftstilsvar for den omhandlende afgiftsperiode, da betingelserne om brugtmomsordningen ikke er opfyldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 15-04-2020
Læst 42 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Brugtmomsordning
Der klages over, at SKAT har forhøjet virksomhedens afgiftstilsvar idet betingelserne for at anvende brugtsmomsordningen ikke er opfyldt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 15-04-2020
Læst 32 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Underleverandørydelser
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets underleverandør. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-04-2020
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Udtagning af demobiler
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar vedrørende udtagning af demobiler. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet beregning.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 16-04-2020
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Underleverandørydelser
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med en mindre beløb.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 15-04-2020
Læst 25 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 16-04-2020
Læst 14 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af tinglysningsafgift som følge af klagerens tinglysning af skøde. Landsskatteretten nedsætter Skattestyrelsens opkrævning.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 17-04-2020
Læst 16 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Tinglysningsafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 17-04-2020
Læst 15 gange
Emne: Afgift
Journalnr XX/XXXXXXX
Dobbeltbeskatning mm
Klagen skyldes, at SKAT har medregnet lønindkomst optjent i Irland fuldt ud ved den danske indkomstopgørelse, idet Danmark er anset for at have en subsidiær beskatningsret til lønindkomst optjent i Irland, jf. artikel 23, stk. 5, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, bl.a. som følge af forældelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold i overvejende grad
Afsagt: 16-04-2020
Læst 56 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Tarifering af vandsenge
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet selskabet tarifmæssig told for deres import af madrasser til vandsenge fra Kina. SKAT vurderede ved en efterkontrol, at selskabets produkt Watermadress var tariferet forkert i KN kapitel 94 og ændrede positionskoden til KN kapitel 39. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse, for så vidt angår fortoldninger med antagelsesdato efter den 18. september 2013.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 14-04-2020
Læst 23 gange
Emne: Told