Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 03-07-2019 til 09-07-2019

Journalnr XX/XXXXXXX
Indførsel af smykker
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet klageren told- og afgifter i forbindelse med indførsel af guldsmykker ved klagerens indrejse i Danmark fra Saudi Arabien. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 07-06-2019
Læst 37 gange
Emne: Moms, Told
Journalnr XX/XXXXXXX
Købsmoms
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms. Landsskatteretten godkender fradrag delvist.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 03-06-2019
Læst 43 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag management fee
Klagen skyldes, at SKAT har undladt at imødekomme en anmodning om momsfradrag vedrørende moms af management fee fra holdingselskabet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 29-05-2019
Læst 57 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2009. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 04-06-2019
Læst 49 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2011. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen at genoptage SKATs afgørelse.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold
Afsagt: 03-06-2019
Læst 40 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning
Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2013 og 2014. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 03-06-2019
Læst 24 gange
Emne: Skat, Proces/forvaltning