Ikke offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten

Du skal logges ind for at kunne se links til afgørelser

Perioden 01-07-2020 til 07-07-2020

Journalnr XX/XXXXXXX
Genoptagelse af momstilsvar
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 10-06-2020
Læst 29 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Betaling af importmoms
Klagen vedrører pålæg om betaling af importmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 08-06-2020
Læst 40 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Opgørelse af momstilsvar
Klagen vedrører ændring af momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 10-06-2020
Læst 33 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 19-03-2020
Læst 39 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 04-06-2020
Læst 40 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Landsskatterettens afgørelse: Stadfæstelse
Afsagt: 26-03-2020
Læst 33 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har genoptaget og fastholdt en foretaget forhøjelse af virksomhedens momstilsvar idet der er nægtet fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører samt foretaget en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer det nægtede momsfradrag yderligere.
Landsskatterettens afgørelse: Skærpelse
Afsagt: 01-04-2020
Læst 37 gange
Emne: Moms
Journalnr XX/XXXXXXX
Opgørelse af resultat - gyldighed
Klagen vedrører opgørelse af resultat at virksomhed, herunder ikke godkendte fradrag og anvendelse af virksomhedsordningen. Landsskatteretten ændrer afgørelsen på en række punkter.
Landsskatterettens afgørelse: Medhold delvist
Afsagt: 03-04-2020
Læst 61 gange
Emne: Skat, Inddrivelse