Prøv MomsMail
gratis i 4 uger

MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

MomsMail 2017, uge 11

Kære læser !

En MomsMail, som slet ikke når sidste uges i omfang, hvilket giver mig anledning til at tage et andet emne op.

Der er flere og flere som begynder at bruge LinkedIn som kommunikationskanal til artikler og faglige indlæg. Og hvis ikke indlægget samtidigt lægges på den pågældende virksomheds hjemmeside, så fanger vi det ikke og så kommer indlægget ikke med i vores nyhedsbreve.

Vi har overvejet det - og vi vil ikke til at overvåge enkeltpersoners sider på LinkedIn, heller ikke selvom de pågældende måtte være indforstået hermed.

Men dermed ikke være sagt, at vi ikke gerne omtaler indlæggene i vores nyhedsbreve - tværtimod, det vil vi meget gerne.

DERFOR: Har du skrevet et indlæg, som er offentliggjort på LinkedIn (eller andre steder) og ikke er bragt på virksomhedens hjemmeside, så send os en mail med et link. Så medtager vi det i de relevante nyhedsbreve. Skriv til support@taxcon.dk.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Bindende svar
Honorar fra ejendomsinvesteringsselskaber
Koncession - servicestationer

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 nye sager
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/Nyhedsarkiv/2017-nyhedsbreve/momsMail_2017-11.asp