MomsMail 2021, uge 27

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail - vi holder nu sommerpause og udkommer igen den 9. august med nyheder for uge 28 - 31.

VIGTIG BESKED: Når sommerferien er slut, genindføres adgangskontrollen på MomsMail. Jeg skal nok, i den første MomsMail efter sommerferien, skrive hvordan du skal forholde dig,

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Pas på momsen ved Airbnb-udlejning
Biler: Skat, moms og afgifter
Gældsstyrelsens klagevejledning i afgørelser om lønindeholdelse
Bilforhandlers momspligt ved salg af ”indbytningsbiler”
Motorstyrelsen varsler kontrolaktion
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?

Styresignaler
Genoptagelse og fremtidig administration vedrørende håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer.

Bindende svar
Moms - udlejning og drift af ladestandere - prisafslag
Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Ladestandere til elbiler
Elafgift - Godtgørelse af elektricitet - Ladestandere til elbiler

Afgørelser
Tilbagebetaling af gas- og CO2-afgift - Reguleringer af gas- og CO2-afgiftsgodtgørelse
Forhøjelse af momstilsvar - Ydelser i forbindelse med medlemsfordele anset for udtaget som gaver
Momsfritagelse for velgørende arrangement
Fradrag for moms af byggemodningsudgifter mv.
Toldskyld - Toldfritagelse

Domme
Underleverandører - nægtelse af fradrag for købsmoms - hæftelse for ikke-indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Forhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed-
Forhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed
Skatteankestyrelsen havde med rette afvist en klage over SKAT

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=27&year=2021