MomsMail 2017, uge 47

Kære læser !

Vi fortætter med denne uges MomsMail, hvor vi slap i sidste uge - nemlig med en hel del bilag fra Folketinget. Derudover er der pænt med artikler og afgørelser uden SKM-nummer. Det virker faktisk som om, der igen begynder løbende at komme nyt fra Landsskatteretten, hvilket er godt at se.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Forudfakturerede energiafgifter godtgøres ikke altid
Ny praksis vedrørende ’’cost sharing’’ dømmer ”finansielle grupper” ude
Skatte- og afgiftsmæssige fordele i ny aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer
Aftale om afskaffelse af afgifter
Momsfri virksomhedsoverdragelse
Afgiftsændringer på vej
Punktafgifter: lettelser og lempelser på vej
Ændring af punktafgifter på vej
Politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer
Skatteministeriet vinder sag om adgangen til ekstraordinær genoptagelse
Erhvervs- og iværksætteraftale 2017
Fondshåndbogen 2018

SKAT-meddelelser
Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2018
Rentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 2017

Meddelelse
Supplerende pålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5

Bindende svar
Moms - ingen fradragsret for bespisning af skuespillere, statister og ansatte ved filmoptagelser
Godtgørelse af elafgift til varmepumpe
Moms - udviklingsprojekt - tilskud og momsfradrag

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
3 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=47&year=2017