MomsMail 2017, uge 27

Kære læser !

Så blev vi færdige med endnu en halvsæson og lukker nu ned frem til den 7. august. Helt ferie holder vi ikke - jeg er ved at bygge os en ny motor, og dele af den, skal implementeres, mens udsendelsen af nyhedsbrevene ligger stille. Når den nye motor er helt færdig, åbner der sig en verden af nye muligheder for både TaxCon og vores kunder.

Jeg håber alle vores læsere får en god sommer.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Udkast til styresignal
Forvaltning af investeringsforeninger - begrebet forvaltning i momsmæssig forstand - præcisering - udkast til styresignal.
Udkast til styresignal - Forenklet model for behandling af krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService

Styresignaler
Styresignal - Suspension af forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 nye sager
3 indstillinger
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/Nyhedsarkiv/2017-nyhedsbreve/momsMail_2017-27.asp