MomsMail 2024, uge 24

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Udkast til styresignal fra Skattestyrelsen - momsfritagelse for EU-varesalg

Styresignaler
Styresignal - genoptagelse - ændring af praksis - overgangsbestemmelse - beregning af overskudsvarmeafgift i 2022 og 2023, når overskudsvarmen afsættes

Bindende svar
Moms - udbetaling af henlagt andelskapital - levering mod vederlag
Moms og renovationsydelser - kommunalt eget aktieselskab
Skatte- og momsmæssig behandling af erstatning for pålæg af en deklaration, i forbindelse med op-førelse af solcellepark
Hestevognskørsel - momsfritaget kulturel aktivitet
Momsfradragsret og lønsumsafgift ved koncerninterne udlån
Momsfritagelse af ydelser leveret i henhold til barnets lov
Forening - medlemskontingent - filantropi - momspligt

Afgørelser
Forhøjelse af momstilsvar - Efterangivelse af fradrag for indgående moms af udgifter til køb af en ejendom og indretning af et erhvervslejemål blev ikke imødekommet
Momsfrihed ved formidling af sommerhusudlejning - Sommerhusejer stiller en gratis oplevelse til rådighed for lejerne
Formidling af sommerhusudlejning - Særlige regler om rejsebureaumoms
Registreringsafgift - Hæftelse

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
4 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=24&year=2024