Prøv MomsMail
gratis i 4 uger

MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

MomsMail 2017, uge 03

Kære læser !

.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Moms på fast ejendom
Autoophugger vinder momssag over SKAT
Momsregistrering i Norge kræver ikke længere norsk repræsentant
Moms og registreringsafgift ved eksport af biler
Forsikringsvirksomhed kan overdrages momsfrit
Opgørelsen af kantinemomsgrundlaget har fået endnu en krølle
International VAT Monitor: 6 - 2016
Fortsat billigt elforbrug til opladning af elbiler

Styresignaler
GSP-ordningen - attestering af erstatningscertifikater - varer under proceduren for aktiv forædling - styresignal
Moms på salg af byggegrunde - styresignal
Moms på fast ejendom - salg efter udlejning - styresignal

Bindende svar
Moms - Fast Ejendom - Salg efter successiv ombygning
Momsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder
Moms - varer og ydelser leveret som led i et momsfrit vejhjælpsabonnement
Momsfritagelse af plejeydelser

Domme
Registreringsafgift af personbil - bopæl - dobbeltdomicil
Fremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet - bevisbyrde
Tilbagekaldelse af bindende tariferingsoplysning (BTO)
Dokumentation for afgiftsgodtgørelse - glødelampeafgift - skærpet

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 nye sager
1 indstilling
5 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/Nyhedsarkiv/2017-nyhedsbreve/momsMail_2017-03.asp