MomsMail 2019, uge 11

Kære læser !

Denne uges MomsMail indeholder to håndfulde artikler om alt fra Brexit, over bilafgifter til solceller. Som sædvanligt er der også en del nyt fra EU, bl.a. to indstillinger og fire domme fra Domstolen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Aftale om bilafgifter forlænges
Reklame eller repræsentation? 2019
Færre skal betale "bamse-afgift"
Moms retur - solcelleanlæg og vindmølle
Digitale aviser bliver momsfri fra 1. juli 2019
Told og moms - sidste udkald for forberedelse til hard-Brexit
Momspligten for kurser og kongresser er ikke altid helt lige ud ad landevejen
Hvad betyder Brexit for import og eksport til og fra UK?
Ny praksis kan betyde moms-kroner i lommen til solcelleejere

Bindende svar
Ydelser benævnt "promotion and offering of sales financing" ikke momsfritagne formidlingsydelser

Afgørelser
Momspligt af udlagt undervisning

Domme
Forhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger
4 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=11&year=2019