MomsMail 2021, uge 08

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Der er netop vedtaget nye rentefrie momslån
Nye moms- og A-skattelån - yderligere...
Folketinget vedtog tirsdag d. 23. februar 2021 mulighederne for at optage nye momslån
Vedholdenhed betaler sig i skattesager

Styresignaler
Genoptagelse af tinglysningsafgift (procentafgift) for afløsningspantebreve vedrørende virksomhedspant og fordringspant i visse tilfælde af pantsætterskifte - styresignal

Bindende svar
Momsfritagelse af en selvstændig gruppes levering af sundhedsfagligt personale mv.

Domme
Tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. - begrebet "tilførsel af aktiver"

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
4 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=08&year=2021