MomsMail 2019, uge 37

Kære læser !

De, der kender mig, ved, at mit hjerte særligt banker for aktiviteter, der foregår i det offentlige regi, kommuner, regioner, statsinstitutioner, selvejende institutioner, fonde mv. Og med det i mente kan det vel næppe forbavse, at ugens mest interessante nyhed i min optik er, at Skatterådet har svaret på en række spørgsmål om momspligten for ydelser på det sociale område leveret af frikommuner.

Ugen har ikke budt på nyheder fra EU-Domstolen, men ellers er der i øvrigt nyt fra alle kilder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Udkast til styresignal
Momsfritagelse - Levering af skibe, udstyr til skibe og ydelser til skibe - Momslovens § 34, stk. 1, nr. 7-9 - Genoptagelse - udkast til styresignal

Bindende svar
Registreringspligt - udenlandsk firmabil - bruger af køretøj
Registreringspligt - skattepligt - bopæl i udlandet - tysk indregistreret køretøj - anvendelse og opbevaring af køretøj i Danmark
Momsfritagelse af merkøbsydelser omfattet af servicelovens §83, stk. 1

Domme
Registreringsafgift - Svensk indregistreret Ferrari - Bopæl i Danmark - Afgiftsfritagelse - Brugeraftale
Korrektion af afgiftsgrundlaget - interesseforbundne parter

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=37&year=2019