Prøv MomsMail
gratis i 4 uger

MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

MomsMail 2017, uge 20

Kære læser !

Denne uges MomsMails mest iøjenfaldende nyhed er, at Vestre Landsret har besluttet at forelægge EU-Domstolen spørgsmålet om momspligt for en ejendom, der sælges til nedrivning. Sagen har verseret herhjemme, først ved Skatterådet så ved Landsskatteretten og nu ved Landsretten hvor den er indbragt af Skatteministeriet.

Det, der undrer mig mest, er egentlig Kammeradvokatens indstilling til sagsøgtes ønske om at få sagen for EU-Domstolen, noget som Kammeradvokaten - på Skatteministeriets vegne - anser for fuldstændig unødvendigt.

Ja ja, jeg ved godt, at Skatteministeriet skal sørge for, at få statens finanser kradset ind, men når der åbenlyst er uenighed om spørgsmålet, hvor to danske instanser er gået i hver sin retning - hvorfor så ikke bakke op om, at få en uvildig opmand til at afgøre tvisten ? Og når man nu kan få den højeste autoritet på området, EU-Domstolen, ind som dommer i kampen, hvorfor så ikke støtte, at denne kommer på banen?

Du finder nyheden i afsnittet "Nyt fra domstol.dk".

God læselyst og god Kr. Himmelfartsdag.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Privat kørsel i varebiler på gule plader
Momsfrit salg fra genbrugsbutikker
Eksportmomsordningen afskaffes delvist
Salg af eksisterende fast ejendom eller byggegrund? - Nu forelægges spørgsmålet EU-Domstolen
The Obstacles to Concluding the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement and Lessons for the Future
Addressing the Challenges Facing the Use of E-Signatures Within the ASEAN Single Window
Meeting the Challenges of Customs Compliance in a Post TFTEA and Reinvigorated Trade Enforcement Environment
WCO Immediate Release Guidelines State of Application in CEFTA
Vietnamese Businesses Not Yet Taking Advantage of Trade Remedies: Realities and Solutions
Fast ejendom – moms ved tvangsauktion
SKATs fortolkning af begrebet byggegrund ender i EU-Domstolen

Udkast til styresignal
Genoptagelse i perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for opgørelses af kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder

Bindende svar
Moms - fællesregistrering - fast ejendom
Tilskud til egnsteater ikke omfattet af momsloven

Afgørelser
Inddragelse af prøveskilte samt tildeling af karensperiode

Domme
Registreringsafgift - afgiftspligtig værdi - andre importørers mindstebeskatningspriser - administrativ praksis - Fri bevægelighed

Nyt fra domstol.dk

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 nye sager
3 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/Nyhedsarkiv/2017-nyhedsbreve/momsMail_2017-20.asp