MomsMail 2019, uge 45

Kære læser !

Igen en forholdsvist kort MomsMail i denne uge - men med en hel del spændende nyheder, bl.a. Skattestyrelsens styresignal om praksisændring for begrebet "investeringsforening" i momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f og en afgørelse fra Landsskatteretten om en samlet overdragelse af nogle ejendomme, der blev anset som en virksomhedsoverdragelse. Dertil kommer en indstilling og en dom fra EU-domstolen og - sidst men ikke mindst - fortsat en god mængde bilag fra Folketinget.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Moms, regelændringer pr. 1. januar 2020
Quick fix: Købers momsnummer ved momsfrie EU-leverancer
Quick fix: Konsignationslagre

Udkast til styresignal
Moms - faktura - leveringstidspunkt - fradrag - genoptagelse - udkast til styresignal

Styresignaler
Praksisændring - Begrebet

Afgørelser
Momsfritaget virksomhedsoverdragelse

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=45&year=2019