MomsMail 2021, uge 24

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Skatterådgivning og it-licenser kan være momsfri forvaltning
30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig

Udkast til styresignal
Beregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen - udkast til styresignal - genoptagelse

Afgørelser
El-patronordningen - Tilbagebetaling af gasafgift

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=24&year=2021