MomsMail 2021, uge 15

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Elafgift – stadig behov for bimålere enkelte steder
Nye oplysninger efter klagesagens afslutning
Har du fået din sag vurderet af en rådgiver?
Korrekt retsanvendelse og behørig begrundelse

Styresignaler
Overdragelse af momsfritagne virksomheder ikke momspligtige - Praksisændring - Genoptagelse.
Ændring af praksis for det momsmæssige leveringssted ved kursusvirksomhed - genoptagelse - styresignal

Bindende svar
Moms - Fællesregistrering efter momsreguleringsperiodens udløb
Moms/registreringsafgift - tilladt kørsel i varevogne og mandskabsvogne
Momsfritagelse - salg af gammel hospitalsbygning - ML § 13, stk. 1, nr. 9.
Selskabsskattelovens § 2 D - nytegning af aktier
Moms - fællesregistrering efter momsreguleringsperiodens udløb

Domme
Ikke ophævelse af fællesregistrering med tilbagevirkende kraft på grund af misbrug
Dispensation for fristoverskridelse efter skatteforvaltningslovens § 35, stk. 6

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
4 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=15&year=2021