MomsMail 2020, uge 22

Kære læser !

MomsMail i denne uge indeholder lidt af det hele af både danske bidrag og bidrag fra EU.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Moms af erstatninger for kontraktbrud
Kør godt hjem fra udlandet uden ekstra afgift
Udskudte betalingsfrister for skatter og lempelser for særlige grupper

SKM-meddelelse
Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser omfattet af delvis fritagelse - Praktisk tilrettelæggelse af forholdsmæssig fordeling - Tvivl om kundens status

Styresignaler
Styresignal - fastlæggelse af praksis - godtgørelse af afgift på elektricitet - forbrug både til proces og til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling (rumvarme m.v.) - manglende måling - genoptagelse

Bindende svar
Elafgift - varme fra transformering og konvertering af elektricitet

Domme
Afvisning af ankesag - advokat havde ikke møderet for landsret

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=22&year=2020