MomsMail 2018, uge 25

Kære læser !

Udkastene til styresignal nærmest strømmer ud fra SKATs tastaturer i øjeblikket. I skrivende stund er vi nu oppe på 7 styresignaler i høring på moms- og afgiftsområdet, alene i denne uge bringer vi tre nye. Derudover har vi også nyt fra EUs "Group on the future of VAT", der bl.a. havde One Stop Shop på programmet på deres 22. møde.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Moms - Udlejning af fast ejendom
Ændrede regler om godtgørelse af elafgift
SKATs Kundecenters opgaver mv.
2018-10. Egen drift-undersøgelse af 30 sager i SKAT og Landsskatteretten

SKAT-meddelelser
Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet

Udkast til styresignal
Brugtmoms - praksisændring - begrebet "brugte varer" - salg af reservedele fra udrangerede køretøjer
Praksisændring - uddannelseskrav ved momsfritagelse af sundhedsydelser - udkast til styresignal
Moms - solcelleanlæg og husstandsvindmøller - opgørelse af salgsmoms - momsregistrering - genoptagelse - udkast til styresignal

Bindende svar
Moms på fast ejendom - fradrag og regulering ved ændret hensigt
Moms på fast ejendom - interessenters udtagning af byggegrunde

Afgørelser
Opsigelse af adgang til Motorregistret - Ugyldighed som følge af manglende partshøring
Spørgsmål om indretning af taglejligheder i eksisterende fællesareal i tagetage betragtes som ombygning af fast ejendom

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 nye sager
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=25&year=2018