MomsMail 2022, uge 31

Kære læser !

Hermed sommerens nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Konsulenter og freelancere – selvstændige eller lønmodtagere?
Depechen-artikel: Ingen fradrag for importmoms ved leasing fra lande uden for EU
Artikel: Lavere elafgift fra den 1. juli 2022
Depechen-artikel: Moms af udgifter til leje af P-pladser til personbiler
National strategi på hvidvaskområdet er netop offentliggjort
Ny elafgiftssats - nyt PwC regneark og ny afgiftsvejledning
Afslag på henstand hjemvist til fornyet behandling
Begrundelsesmangel kan føre til ugyldighed
Leasingsager undergives kontrol af Motorstyrelsen
Hvilke overvejelser er relevante, hvis du bliver sigtet af Skattestyrelsen?

Styresignaler
Styresignal - Tidspunkt for fastsættelse af vedligeholdelsesstand og afskaffelse af klargøringsfradrag

Domme
Erstatning for beslaglæggelse af motorkøretøj - forældelse

Nyt på inddrivelsesområdet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=31&year=2022