MomsMail 2020, uge 04

Kære læser !

.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Beskatning af gevinstrejser
Nethandel, skoler
Energiafgiftsfolder 2020
Skatteministeriet offentliggør Skatteøkonomisk Redegørelse 2019
Brexit – sidste udkald
Nyt om skat, uge 4 - Det skal du vide om moms i 2020

Udkast til styresignal
Ophævelse af TSS-meddelelse TfS1999.636

Bindende svar
Parkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning - parkeringsplads
Moms - virksomhedsoverdragelse - del af virksomhed

Afgørelser
Eksportgodtgørelse - Registreringsafgift

Domme
Fradrag for tab på debitorer
Tarifering af set-top bokse - Den kombinerede nomenklaturs position 85287113 og 85287190

System teknisk
Parkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning - parkeringsplads
Parkeringshus - Udlejning af fast ejendom - momsfri udlejning- parkeringsplads

Nyt på inddrivelsesområdet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=04&year=2020