MomsMail 2019, uge 20

Kære læser !

Hermed denne uges MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
SKATs digitale løsning til virksomheder - Én skattekonto
IT-fejl betød, at SKAT ikke kunne opkræve renter i mere end to år

SKM-meddelelse
Pålæg af oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5

Udkast til styresignal
Præcisering af praksis ved genoptagelse på grundlag af EU-domstolens afgørelser - udkast til styresignal

Bindende svar
Affaldsafgift ved etablering af biocover

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
3 domme

Nyt fra EU


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=20&year=2019