MomsMail 2022, uge 26

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Artikel: Nye renteregler lægger op til et rentechok ved efterangivelse af moms
Det er slut med rentefri efterangivelse af moms og afgifter
It-systemet DURO (Digital Udbytte Refusions Overgangsløsning) til behandling af ansøgninger om refusion af udbytteskat
Opgradering af Skatteforvaltningens ESDH-system til WorkZone Client
Ukrainske biler i Danmark - glem ikke registreringsafgiften
Ny elafgiftssats, nyt PwC regneark

Styresignaler
Ændring af praksis for beregning af vægtafgift af registreringspligtige ikke-benzindrevne traktorer - styresignal

Bindende svar
Momsfritagelse af forvaltningsydelser
Momsfritaget formidling af investeringsforeninger
Sammenlægning af matrikler i forbindelse med salg af fast ejendom
Moms - Forsikringsmæglervirksomhed momsfritaget
Afgift- engangsservice - flergangsbrug

Afgørelser
Privat kørsel i strid med betingelserne for køretøjets afgiftsfritagelse som mandskabsvogn
Momspligt - kuratorsalær
Afslag på godtgørelse af afgift af glødelamper mv.
Værdifastsættelse af køretøj med henblik på beregning af eksportgodtgørelse

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=26&year=2022