MomsMail 2021, uge 37

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Momsmæssig fællesregistrering
Afviklingen af moms- og A-skattelån
Momsregler ved salg til private forbrugere i EU
Brexit giver fortsat udfordringer med moms og told
Værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer
Overskudsvarmeafgift - Udnyttelse af industriens overskudsvarme

Bindende svar
Momsfritagelse - Almennyttig forening - amatørsport

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=37&year=2021