MomsMail 2020, uge 08

Kære læser !

MomsMail er til den lidt korte side denne uge - med fokus på kommende sager for EU-Domstolen, EU-stof og materiale fra Folketinget.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Frihandelsaftaler giver toldfordele til danske virksomheder
Skat og moms, når du har B-indkomst ved freelancearbejde
Skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2020
Grønne firmabiler
Nu kan du komme til at hæfte for andres chokoladeafgift
Quick fix regler ændrer som udgangspunkt ikke retsstillingen ved afhentningskøb i Danmark
Nyt om skat, uge 6 - Får du godtgørelse af afgifter for energi og miljø?

Udkast til styresignal
Praksisændring og genoptagelse - hæftelse iht. chokoladeafgiftsloven § 29, stk. 2 - udkast til styresignal

Bindende svar
Momsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater ved afholdelse af international konference

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=08&year=2020