MomsMail 2017, uge 43

Kære læser !

.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Mere skattekontrol, tak
Fakturering af varesalg uden moms pga. omvendt betalingspligt
EU-Domstolen: Virksomheder har momsfradragsret for udgifter afholdt på tredjeparts ejendom uden modydelse fra tredjepart
Foreslået forbud om finansiel leasing udgår af lovforslag L4
Omfattende reform af EU’s momssystem

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
5 nye sager
4 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=43&year=2017