MomsMail 2019, uge 34

Kære læser !

En lidt kort MomsMail i denne uge, med fokus på en håndfuld artikler og forskelligt indenlandsk nyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Nye momsregler i forhold til trekantshandel og kædehandel
Kun få bøder for skattesnyd
Momsafregningen nærmer sig
Momsrefusion ved køb i udlandet
Husk momsreguleringsforpligtelsen
Ombudsmanden: Afgørelse fra en offentlig myndighed kan ikke kaldes et tilbud

Udkast til styresignal
Praksis vedrørende betaling af rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af told mv. når en EU-forordning er erklæret ugyldig eller ophævet af Unionens retsinstanser

Bindende svar
Moms - momsfritagelse - avis

Domme
Råstofafgift -Intern afgift omfattet af TEUF artikel 110

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=34&year=2019