MomsMail 2022, uge 48

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Kan en skriftlig aftale sidestilles med en faktura?
Ombudsmanden undersøger Gældsstyrelsens behandling af sager om frivillig betaling af gæld
Fra februar 2023 kan I ikke længere anvende det forenklede ledsagerdokument (SAAD) ved import/eksport af vin, øl, spiritus, tobak eller mineralolieprodukter
Husk spilafgift af gevinsterne i jeres julekonkurrencer!

SKM-meddelelse
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2023
Landbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2023
Vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2022

Bindende svar
Afgift - engangsservice - mundskyllebæger

Afgørelser
Fritagelse for betaling af renter, gebyr og afgifter vedrørende foreløbige fastsættelser af momstilsvar for dødsbo
Opkrævning af yderligere beløb i dækningsafgift efter chokoladeafgiftsloven
Chokolade- og sukkervareafgift

Domme
Klagefrist - særlige omstændigheder - sygdom
Værdiansættelse af brugt motorkøretøj - selvanmelder

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
3 domme

Nyt fra EU


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=48&year=2022