MomsMail 2022, uge 38

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Afklaring af moms, skat og afgifter ved gratis el-opladning af biler?
Skattestraffesager og rådgiveransvar
Ændring af procedure om partshøring i pristjeksager

SKM-meddelelse
Landsskatterettens afgørelse i SKM2022.264.LSR om momspligt ved udlejning af ferielejlighed - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse

Bindende svar
Moms - ladestandere - prisafslag
Afgift af naturgas - Afgiftsgodtgørelse af renseprocesser - Rensning af processpildevand
Blanding af gas - biogas - naturgas

Afgørelser
Sikkerhedsstillelse for registreringsafgift - Selvanmeldelser
Modregning af tinglysningsafgift i gaveafgiftsberegning - Ejendomsoverdragelse til kommanditselskab
Moms - Opformering af spinat anset som ydelse vedrørende fast ejendom
Museums fradragsret for moms af omkostninger til udstillinger

Domme
Registreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c - afgiftsgodtgørelse ved udførsel af brugte motorkøretøjer
Landsskatteretten var berettiget og forpligtet til at annullere en ugyldig "afgørelse" - Fældning, flisning, bortkørsel mv. af træ var momspligtige ydelser - SKATs afgørelse over for indehaver af enkeltmandsvirksomhed var gyldig

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=38&year=2022