MomsMail 2020, uge 27

Kære læser !

Ugens moms-, told- og afgiftsnyheder indeholder bl.a. tre domme fra EU-domstolen om så vidt forskellige emner som datacentertjenesteydelser, forvaltning af investeringsforeninger og afgiftsmæssig neutralitet.

Som du måske så i sidste uge, er dette den sidste MomsMail i denne sæson. Vi går på sommerferie nu og rammer din mailboks igen den 10. august 2020.

God sommer.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Er E-sport en idræt, der kan fritages for moms?
Tyskland nedsætter momssatserne midlertidigt
Klimaaftale: Store afgiftsændringer på vej

Bindende svar
Momsfrit salg af varer - udførsel til 3. land - eksport
Moms - kompensationsbeløb - levering mod vederlag
Afgiftsgodtgørelse - farvet dieselolie - landbrug og skovbrug mv.

Afgørelser
Eksportgodtgørelse
Eksportgodtgørelse

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
3 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=27&year=2020