Prøv MomsMail
gratis i 4 uger

MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

MomsMail 2016, uge 49

Kære læser !

.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
SKAT genoptager modregning ved udbetaling af EU-støtte til landmænd
Ny afgørelse på kraftvarmeværkers valg af opgørelsesmetode
Nye gebyrsatser på SKATs sikkerhedsstillelsesordninger
Uddannelsesinstitutioner bliver fritaget for lønsumsafgift
Finanslov 2017 – nedsat registreringsafgift og afskaffet PSO
Varekoder (toldangivelser, Intrastat) ændres 1. januar 2017
The UK Brexit Referendum: A Catalyst to Reform the European Union Institutional Architecture in Tax Matters?
Brexit: A Note from the United States
Proposed Goods and Services Tax in India: A Rosy Beginning or Are There Thorns Too?

Udkast til styresignal
Masse, chokoladeafgiftsloven - udkast til styresignal

Styresignaler
Elafgift - servere - bindende svar

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 50
3 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/Nyhedsarkiv/2016-nyhedsbreve/momsMail_2016-49.asp