Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

Bookmark and Share

MomsMail 2016, uge 38

Kære læser !

Denne uges mest interessante nyhed må være Generaladvokatens indstilling i C-471/15 Sjelle Autogenbrug.

Sagen drejer sig om, om autoreservedele, der er udtaget fra ophuggede køretøjer (overtaget fra private), kan sælges under fortjenstmargenordningen - eller brugtmomsordningen, som vi kalder den i Danmark. SKAT siger nej. Landsskatteretten siger nej. Men Generaladvokaten siger ja - og det faktisk uden nævneværdige forbehold. Nu bliver det så spændende at se, om Domstolen følger Generaladvokatens indstilling.

Ovenstående er ikke ensbetydende med, at der ikke er andre interessante nyheder i denne uge - for det er der, fra alle kilder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Husk gevinstafgiften, når I afholder konkurrencer
Tid til at søge om momsrefusion
Østre Landsret forelægger principielt spørgsmål for EU-Domstolen
SKAT strammer nettet…. Skylder din virksomhed afgiftskroner til SKAT for de seneste 10 år?
Værd at vide om de nye momsregler for digitale ydelser i Rusland
Risikerer du toldbetaling, når virksomhedens medarbejdere o.l. tager varer og reservedele med til Norge eller andre lande uden for EU og tilbage til Danmark? Der er mulighed for at slippe for betaling af told.
FACIT september 2016

Bindende svar
Tobaksafgift af et elektronisk opvarmet tobakssystem med indhold af tobak
Moms - assistance til et forsikringsselskab anses ikke som forsikringsvirksomhed

Domme
Afvist - Overskridelse af indbringelsesfristen
Omkostningsgodtgørelse - skattepligtig forening - tidspunkt for vurdering
Salg til 0-sats af brugte biler - dokumentation

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste for uge 39
5 nye sager
1 indstilling
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/Nyhedsarkiv/2016-nyhedsbreve/momsMail_2016-38.asp