MomsMail 2017, uge 38

Kære læser !

En MomsMail der i denne uge handler ganske meget om fast ejendom - hvor vi bringer både danske afgørelser og en dom fra EU-Domstolen.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Underleverandørydelser – betalinger/overførsler
Underleverandørydelser
FACIT september 2017

Udkast til styresignal
Genoptagelse - Flytning af registreringsafgiftspligtig avance fra nye køretøjer til eftermonteret udstyr eller byttebiler - udkast til styresignal

Styresignaler
Moms - personalets private brug af virksomhedens aktiver - styresignal

Bindende svar
Moms på fast ejendom - tilbageskødning af byggegrunde
Moms - ejendomsselskabs salg af fast ejendom
Momsfritagelse af ydelser i form af formueforvaltning med investeringsmandat fra selvstændig gruppe til medlemmer

Domme
Forsvarersalær i administrativ straffesag – nedsættelse af salær – rimeligt tidsforbrug
Registreringsafgiftsloven - storkundeordningen - annullering af afbrudte leasingkontrakter i Det digitale motorregister (DMR)

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
5 nye sager
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=38&year=2017