MomsMail 2018, uge 21

Kære læser !

Denne uges MomsMail ville faktisk være rimelig kort, hvis ikke det var for bilagene fra Folketinget og i særdeleshed L237. Blandt de faglige nyheder, finder vi nyt om om bl.a. salg af fast ejendom og omkostningsgodtgørelse.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Biler
Nethandel
Momsbehandling af kurser i kunst
Egen drift-undersøgelse af 30 sager i SKAT og Landsskatteretten
Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde
Hårde tider for solceller, mens lavere elafgift lurer om hjørnet

Bindende svar
Moms - Fast ejendom, Salg efter fællesregistrering

Afgørelser
Omkostningsgodtgørelse - krav overdraget til bistandsyder

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=21&year=2018