MomsMail 2019, uge 49

Kære læser !

Så begynder det at tynde ud i mængden af materiale fra Folketinget - hvilket jo er meget naturligt i og med, at lovforslagene bliver vedtaget ét efter ét.

Der er til gengæld masser af interessante artikler, bl.a. affødt af forliget om Finansloven.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Finansloven 2020
Skærpede regler ved momsfrie...
Registreringsafgift
Finansloven 2020 på skatteområdet – hold dig ajour
Nye regler ændrer moms på fast ejendom
Nøddeafgiften: Så er den nød knækket
Finanslov 2020 - Afgifter
Vin- og chokoladegaver gør både kunder og medarbejdere glade - men straffer du dig selv?
Varesalg til andre EU-lande - Moms
Ny finanslovsaftale giver skatte- og afgiftsstigninger
Finanslovsaftale 2020

Bindende svar
Momsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater ved afholdelse af international konference
Moms - momsfritagelse - elektronisk avis
Cigaretter - overgang - forbrug
Moms, tilskud

Afgørelser
Genoptagelse - Ændring af afgiftstilsvar - Klageberettigelse - Partsstatus
Efteropkrævning af tinglysningsafgift

Nyt på inddrivelsesområdet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=49&year=2019