MomsMail 2021, uge 03

Kære læser !

Denne uges MomsMail indeholder bl.a. en indstilling og fire domme fra EU-domstolen. Ugen har også bragt en hel del afgørelser uden SKM-nummer, ligesom der også igen er kommet gang i lovarbejdet i Folketinget.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Campingpladsers muligheder for refusion af elafgifter på salg af elpakker
Der blæser milde vinde mod campingpladserne
Gældsstyrelsens lønindeholdelse involverer ikke arbejdsgiverne
Nye momsregler for salgsejendomme, der overgår til udlejning
Moms - kompensation til minkavlere
Moms ved virksomhedsoverdragelser
Taxing Energy Use for Sustainable Development: Opportunities for energy tax and subsidy reform in selected developing and emerging economies
Afgift på ledningsført vand stiger fra februar 2021 til sidste års niveau

Afgørelser
Registreringsafgift - Ny eller brugt bil - Afgiftspligtig værdi
Udenlandsk firmabil anset for registrerings- og afgiftspligtig - Manglende tilladelse til afgiftsfri kørsel før ibrugtagning

Domme
Omkostningsgodtgørelse - Tilbagebetaling - Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)
Omkostningsgodtgørelse - Tilbagebetaling - Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
4 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=03&year=2021