Prøv MomsMail
gratis i 4 uger

MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp

MomsMail 2017, uge 17

Kære læser !

.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Ændring af fejl i elpatronordningen
tax:watch no. 4 - 2017
Lovforslag vil indføre betalingspligt for fogedretterne
Energi & Forsyning - April 2017
Overblik over mulige konsekvenser af Brexit
2017 Tax reform for Economic Growth and American Jobs - The Biggest Individual and Business Tax Cut in American History

Styresignaler
SKAT-meddelelse om tidspunktet for SKATs afgørelse om eventuel rentegodtgørelse i forbindelse med udbetaling af negative beløb efter 3 ugers fristen i opkrævningslovens § 12

Bindende svar
Sport - momsfritagelse
Selvejende institutions leverancer af bl.a. dopingkontrol ikke anset for omfattet af momsloven
Momsfritagelse af underleverandørs levering af MR-canninger til hospitaler mv.
Momsfritagelse af levering af MR-scanninger til hospitaler mv.
Ikke leveringssted i Danmark ved salg af træpiller fra lager i Tyskland.
Elektronisk levering af reklameplads momspligtig
Moms - levering af kabel - leveringssted og betalingspligtig person

Afgørelser
Chokolade- og sukkervareafgift for snackbarer med overtræk af chokolade/vekao

Domme
Erstatning - ikke lovlig indregistrering - køjetøjregisteret
Momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 1. og 2. pkt. - momspligt af udlejning af parkeringspladser

Nyt fra domstol.dk

Nye straffesager

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/Nyhedsarkiv/2017-nyhedsbreve/momsMail_2017-17.asp